Ишки ислер хызметкериниң мәжбүриятлары

 Ишки ислер органы хызметкери пуқараға мүрәжат еткенде:

 өз лаўазымын, дәрежесин, фамилиясын, атын, әкесиниң атын айтыўы; 
 пуқараның талабына көре хызмет гүўалығын көрсетиўи;
 мүрәжат етиўиниң себеби ҳәм мақсетин билдириўи;
 пуқараға қарата оның ҳуқық ҳәм еркинликлерин шеклеўши шаралар қолланылған жағдайда, бундай шаралар қолланылыўының себебин ҳәмде тийкарларын, сондай-ақ пуқараның усы мүнәсибет пенен жүзеге келетуғын ҳуқықлары ҳәм мәжбүриятларын оған түсиндириўи шәрт. 

 Ишки ислер органы хызметкери өзине пуқара мүрәжат еткен жағдайда, өз лаўазымын, дәрежесин, фамилиясын, атын, әкесиниң атын айтыўы, оны дыққат пенен еситиўи, өз ўәкилликлери шеңберинде тийисли иләжлар көриўи ямаса қойылған мәселени шешиў кимниң ўәкиллигине кириўин түсиндириўи шәрт.
 ["Ишки ислер органлары ҳаққында"ғы нызамның 8-статьясы]

Бөлимлер