Хожели районында 8 мәрте судланған еркек жане 5 жыл өмирин темир тор артында өткериўге мәжбүр

«Дәмиккеннен қуныққан жаман» деген халық даналығы бийкарға айтылмағанлығы және бир мәрте өз тастыйығын тапты. Сөзимизге дәлил сыпатында шымбайлы пуқара Қыдырбай Бердимуратовтың усы күнге дейин 8 мәрте Өзбекстан Республикасы Жынаят Кодексиниң бир неше статьялары менен судланып, жазаға тартылса да, өзине тийисли жуўмақ шығармастан, тағы да урлық жынаятына қол урғанлығын айтып өтиўимиз мүмкин.

Болмаса бул пуқара әллеқашан желөкпелик дәўиринен өткен, пайғамбар жасына келген. Оны ашшы суў тағы ески жолына баслады.

Жынаят ислери бойынша Хожели районы судының 2018-жыл 19-январьдағы ҳүкимине нәзер таслайтуғын болсақ, пуқара Қ.Бердимуратов 2017-жылы 18-август күни саат 18:00лерде спиртли ишимлик ишкен мәс ҳалында Нөкис районы Ақмаңғыт гүзары бойында жайласқан «Нарбаев Бахтияр» ЖШЖне қараслы болған кафеге кирип, ески досты ашшы суў менен ушырасады. Кафеден шыққанында қалтасы қуўрағанын    сезеди. Басы аўырып, және ашшы суўдан жутқысы келеди. Енди не ислеўи керек! Әлбетте, ақша табыўы керек. Жән-жағына көз жуўыртса, кафе имаратына кирген жерде темир пәнжереге сүйеп қойылған пуқара Д.Реймовқа тийисли болған баҳасы 400 мың сумлық «Урал» маркалы велосипедке көзи түседи. «Олжа» көзине оттай басылды. Сатса пул, қулқынына арақ болады. Нәпсине ерк берип, басына келген бул ойдан қуўанып, жасырын түрде велосипедти урлап, оны талан-тараж етеди.

Ал, 2017-жыл 26-сентябрь күни саат 13:30ларда және жына­йый ҳәрекетин даўам еттирип, спиртли ишимлик ишкен мәс ҳалында Нөкис қаласы, Орайлық дийқан базары жанында жайласқан «Кристалл» халыққа турмыс хызметин көрсетиўши көп қабатлы имараты алдында турған Нөкис қаласы, Қызкеткен жағасы көшеси, 98-жайда жасаўшы пуқара Б.Хожабер­генов­қа тийисли болған ақ реңли «Нексия» маркалы мәмлекетлик белгиси «95 Н 484 СА» бол­ған автомашинаның шеп тәрепиндеги алдынғы айнасының 10-15 сантиметр әтирапында ашық турғанын көреди. Ески әдети тағы қозып, «Мут олжа, ким көрип атыр, бардочокты ашсам қолыма бир нәрсе илинери анық» деген ҳарам ой менен автомашинаның есигин ашып ишине киреди. Оның бахтына бардочокта 550 мың сум пул бар екен. Ол асыққаны соншелли пул менен қосып Б.Хожабергеновқа тийисли түрли ҳүжжетлерди урлап, ўақыя болған жерден қашып үлгереди.

Судланыўшы Қ.Бердимуратов тәрепинен исленген  урлық жынаяты суд мәжилисинде жәбиркешлер ҳәм гүўалардың көрсетпелери менен  толық тас­тыйықланды. Сондай-ақ, жәбиркешлерге жеткизилген материаллық зыянлар да судланыўшыдан өндирилди.

Судланыўшы Қ.Берди­муратов­қа Өзбекстан Республикасы Жынаят Кодексине муўапық тийисли жаза тайынланды.

«Ойланбағанның түби ойран» деген усы шығар. Енди ол өмириниң 5 жылын темир тор артында өткериўге мәжбүр. Бәлким, оның ендиги жағында туўры жолды таңлап, өзине ти­йисли жуўмақ шығарыўы ушын усы мүддет жеткиликли болар!!

Бабур  МУҲАММАДИЕВ, Хожели районы прокурорының ис үйрениўши аға жәрдемшиси.

erkinkarakalpak.uz

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Бөлимлер