Шымбай: «Меҳнат фаҳрийси» көкирек нышаны менен сыйлықланды

Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Меҳнат фаҳрийси» көкирек шышаны менен сыйлықлаў ҳаққында»ғы  қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде, Өзбекстан нураныйларының социаллық жумысларын қоллап-қуўатлаў, «Нураный» фонды Əменгерлик Кеңеси қарары менен мәмлекетимиздиң экономикасы, ислеп шығарыў, илим-пән, мәденият, билимлендириў,  ден-саўлықты сақлаў,  юриспенденция ҳәм басқа тараўларда жыллар даўамында нәтийжели мийнет еткен пенсия жасындағы нураныйларымызды, сондай-ақ, ислеместен өмирин шаңарақлар беккемлигин сақлаў, перзентлеримизди жәмийет алдында жуўапкерли, миллий ҳәм улыўма инсаный қәдириятларға, үлкенлерге ҳәм жас әўладларға ҳүрмет, ана Ўатанға муҳаббат, Ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында тәрбиялаў жумысларына арналған, жәмийетимизде ҳүрмети сиңген аналар менен нураныйлар сыйлықланған еди.

Солардың қатарында халық хожалығында көп жыллар мийнет ислеген нураный Абубакир Абдуразақов, 2-дәрежели ҳәм де Бахытлыбай Абдуллаев 3-дәрежели «Меҳнат фаҳрийси»  көкирек нышаны менен сыйлықланды.

Бул алған сыйлықлары менен қутлықлап, алдағы жумысларында тасқын-табыслар тилеп қаламыз.

Бөлимлер