Шымбайлы өнермент еки айда сәўкеле ислеп шықты

Адил Тажимуратов мүсиншилик кәсиби менен 4-5 жылдан берли шуғылланып келмекте. Ҳәзирги күнде ол, қарақалпақ ҳаял-қызларының миллий тағыншақлары болған ҳәйкел, билезик, сырға, қарсы илгек, тумар, жүзик, төбелик ҳ.т.б. қусаған зергеклик буйымларын ислемекте. Бүгинги күнде оның қолынан дөрелген зергерлик буйымларына халқымыз тәрепинен талап күшли.

Жақында ол қарақалпақ ҳаял-қызларының миллий бас кийими есапланған Сәўкелени 2 ай даўамында ислеп шықты. Мағлыўмат ушын айтып өтиўимиз керек Сәўкелени қызларымыз узатылатуғын ўақытлары кийип шығады.

 

Адил Тажимуратов: Қарақалпақ ҳаял-қызларының миллий бас кийими Сәўкеле тайын болды

 

Адил Тажимуратов: Қарақалпақ ҳаял-қызларының миллий бас кийими Сәўкеле тайын болды

 

Адил Тажимуратов: Қарақалпақ ҳаял-қызларының миллий бас кийими Сәўкеле тайын болды

 

Адил Тажимуратов: Қарақалпақ ҳаял-қызларының миллий бас кийими Сәўкеле тайын болды

 

Дерек: Шымбай районы ҳәкимлиги

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Қорақалпоғистон янгиликларини facebook'да кузатиб боринг - https://www.facebook.com/groups/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини instagram'да кузатиб боринг - https://www.instagram.com/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини odnoklassniki'да кузатиб боринг - https://www.ok.ru/kruz.uz

Бөлимлер