Әпиў етиў ҳаққындағы реже – нелер өзгерди?

2018-жыл 8-майда «Өзбекстан Республикасында әпиў етиўди әмелге асырыў тәртиби ҳаққында режени тастыйықлаў ҳаққында»ғы Президент Пәрманы қол қойылды. 

Сол мүнәсибет пенен, 2009-жыл 13-мартда қабыл етилген «Өзбекстан Республикасында әпиў етиўди әмелге асырыў тәртиби ҳаққында»ғы Реже өз күшин жойытты.

Жаңа редакцияда қабыл етилген Реже менен ескисиниң не парқы бар?

Бириншиден, әпиў етиў ҳаққында өтинишнаманы киргизиў ҳуқықына ийе болған субъектлер дизими бир қанша анықластырылды. Ески Режеде «Әпиў етиў ҳаққындағы өтинишнама, қағыйда ретинде, судланған шахс тәрепинен жазба формада Өзбекстан Республикасы Президенти атына бериледи» деп белгиленген еди. Жаңа Режеде болса, усы өтинишнама судланған ямаса жазаны өтеп шыққан шахс, сондай-ақ, нызам тәрепинен өтинишнама киргизиў ҳуқықына ийе болған басқа шахс (орган) тәрепинен киргизилиўи мүмкин екенлиги келтирилген. Сондай-ақ, өтинишнама басқа шахс (орган) тәрепинен берилгенде әпиў етилиўи соралып атырган шахстың жазба разылығы болыўы керек.

Екиншиден, Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы әпиў етиў мәселелери бойынша Комиссияның қурамына кимлер кириўи анық корсетип берилди. Жаңа Режеге тийкар, усы Комиссияның қурамы Өзбекстан Республикасы Жоқарғы суды, Бас прокуратурасы, Мәмлекетлик қәўипсизлик хызмети, Ишки ислер министрлиги, Өзбекстан республикасы әдиллик министрлиги, сондай-ақ, Жаслар аўқамы ҳәм Ҳаял-қызлар комитети, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органлары искерлигин муўапықластырыў Республика кеңеси де «Нуроний» фонды ўәкиллеринен ибарат болады.

Сондай-ақ, Комиссия қурамына Олий Мәжлис Нызамшылық Палатасы депутатлары ҳәм Сенат ағзалары, басқа мәмлекетлик ҳәм мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлердиң ўәкиллери ҳәмде басқа шахслар да қатнастырылыўы мүмкин.

Үшиншиден, әпиў етиў ҳаққындағы өтинишнамаға қосымша етилетуғын ҳүжжетлер саны артты. Соннан, өтинишнаманы дәслепки тәризде корип шығыўшы Президент жанындағы әпиў етиў мәселелери бойынша Комиссия Секторына өтинишнама менен бирге  жиберилетуғын ҳүжжетлер дизимине жазаны орынлаўшы мәкемениң ҳәкимшилиги тәрепинен тастыйықланған судланғанның шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжет нусқасы қосылады.

Еслетип өтемиз, Режеге муўапық әпиў етиў Президент тәрепинен төмендеги формаларда әмелге асырылады:

тийкарғы ҳәм өтелмеген қосымша жазадан толық ямаса бир бөлегин азат етиў;
жазадан шәртли азат етиў;

өмирликке азатлықтан айырыў жазасын ямаса өтелмей қалған азатлықтан айырыў жазасы бөлегин жеңиллеў жазаға алмастырыў;

судланғанлықты алып таслаў.

Дерек: https://t.me/huqiqiymalimleme

Бөлимлер