Тақыятаста еки аўыл абат болмақта

Тақыятас районындағы «Найман» ҳәм «Кенегес» аўыллары бүгин үлкен қурылыс майданына айланған.

«Абат аўыл» бағдарламасына киргизилген бул аўыллардың сыртқы көриниси, көшелери, социаллық тараў объектлери, ишимлик суў, электр тәмийнаты сыяқлы әҳмийетли тараўлар жыллар даўамында қараўсыз ҳәм итибарсыз қалыўының нәтийжесинде төмен аўҳалға келип қалған еди. Оның үстине халықтың турақ жай ҳәм басқа да имаратлары тәртипсиз және өз билдигинше қурылған.

Бағдарламаға муўапық, аўылларда қурылыс, абаданластырыў, көклемзарластырыў, қайта қурыў, реконструкциялаў жумыслары басланды.

«Найман» аўылындағы 528 шаңарақтың 58инде анықлан­ған нызамсыз қурылыслар бузылды. Районлық Абаданластырыў басқармасы тәрепинен 56 кем тәмийинленген шаңарақтан  34 иниң үйинде оңлаў ҳәм әтирапын абаданластырыў,  4 жайдың төбесин шиферлаў жумысларына әмелий жәрдем берилди.

Аймақта жайласқан 1-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде қайта қурыў, 5-санлы улыўма билим бериў мектебинде ири оңлаў, фермер хожалықларына жанылғы жеткерип бериў шақапшасы имаратында реконструкция ҳәм абаданластырыў жумыслары алып барылмақта. Ярым километр автомобиль жоллары ҳәм ишки жоллар оңланды.

Бағдарлама тийкарында белгиленген режеге муўапық, электр, газ, ишимлик суўы тармақлары реконструкцияланды, айырымлары жаңадан қурылды. Исбилерменлерге халыққа турмыслық хызмет көрсетиў шақапшасы, киши футбол майданшасы, дәрихана ҳәм азық-аўқат дүканлары қурылысы ушын жер майданлары ажыратылды.

«Кенегес» аўылында «Архторус» жуўапкершилиги шекленген жәмийети жойбары тийкарында қурылыс-абаданластырыў  жумыслары алып барылмақта.

Аўылдағы нызамсыз қурыл­ған турақ жайлар бузылып, кем тәмийинленген шаңарақлардың жайы оңланбақта. 16-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты қурылмақта.  «Балалық қалашасы» мектепке шекемги билимлендириў мәкемесин қайта қурыў ҳәм әтирапын абаданластырыў, жап-салмаларды тазалаў ҳәм саяманлы тереклер егиў жумыслары қызғын алып барылмақта.

Бул ийгиликли ислерге 541,2 миллион сум қаржы ажыратылып, 200 ден аслам жумысшы тартылған.

Аўылларда алып барылып атырған бундай ийгиликли ислерден халықтың кеўли толмақта. Бул адамлардың өзлери ғайрат ҳәм инта менен ислеп атырғанынан-ақ көринип тур. Жасап атырған үйин, ҳәўлисин, көшесин оңлаў, абаданластырыў, көклемзарластырыў жумысларына үлкен ҳәм киши өз үлесин қосыўға ҳәрекет етпекте.

Бөлимлер