Шоманайда балалар байрамы (фото)

Шоманай районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлими тәрепинен 1-июнь Халық-аралық балаларды қорғаў  күнине бағышланған  «Балалығым шадлығым» атлы байрам кешеси өткизилди.

Шоманай районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлими ҳәм мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери тәрбияланыўшылары қатнасыўында 2018-жыл 19-май күни «Шоманай аттракцион» балалар бағында  1-июнь Халық-аралық балаларды қорғаў  күнине бағышланған  «Балалығым шадлығым» ураны астында байрам кешеси өткизилди.

Байрам кешесине район хәкимлиги, прокуратураси, ишки ислер бөлими, мектепке шекемги билимлендириў бөлими, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери тәрбияланыўшылары ҳәм  ата-аналар қатнасды.

Байрамда мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери тәрбияланыўшылары тәрепинен таярланып келинген ҳар қыйлы ойын тамашалар, концерт бағдарламалары қойып берилди.

Байрам жуўмағында районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлими тәрепинен шөлкеместирилген байрам саўғаларын кеше қатнасыўшылары бөлған балажанларға берилди.

Кешеге қатнасқан мийманлар ҳәм тәрбияланыўшылардың ата-аналары тәрепинен бундай байрам кешесин шөлкемлестирилген районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине өз миннетдаршылығын билдирди. 

 

Бөлимлер