Қанлыкөлде «Etno Karavan Saray» фестивалы қалай өтти (фото)

Алдын хабар етилгениндей, 2018-жыл 26-май күни Қанлыкөл районында  район ҳәкимлиги тәрепинен этномәдений мийраслардың сақланыўы, миллий өнерментшилик ҳәм халқымыздың мәдений мийрасларын үгит-нәсиятлаў, ишки туризм бағдарындағы имканиятларды жүзеге шығарыў мақсетинде  шөлкемлестирилген  «Etno Karavan Saray» фестивалы болып өтти.

Фестивальды өткериўде тийкарынан Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 7-февральдағы «Ишки туризмди жедел раўажландырыўды тәмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-3514- санлы қарарына муўапық, фестиваль мийманларына туризм бағдарындағы қарар талаплары негизинде туристлерди тартыў, саяхатшыларға тәбият қойнында дем алыўлары ушын  қолайлы шараятлар жаратыў, келешекте туризмди  раўажландырып дүньяға танытыўда исленип атырған жумыслар барысы менен таныстырыўдан ибарат.

 

«Etno Karavan Saray» фестивалы саат 9.00 да басланып, мийманларды райондағы «Тайыр Қара хожа» пал ҳәррешилик жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң 2012-жылы ашылғаннан баслап алып барылған жумысларының барысы ҳәмде пал ҳәррешилик хожалығын раўажландырыў бойынша  турақлы 10 адамды жумыс пенен тәмийинлеген дәслеп 10 қуты менен басланған хожалықта 100 ге жеткенин ҳәмде пал ҳәррелерин көбейтиў усылларын,  мийўе бағын егиў ушын ажыратылған жер майданын еледе кеңейтиў,  буннан алып атырған пайдасы менен халқымызға көрсетилип атырған әмелий жәрдемлери, палды жыйнаў ўақтындағы жумыслары менен таныстырды.

 

 

Саат 11.00 де мийманларды «Балықшылар аўылы»ндағы «New Golden Lake» балықшылық хожалығының көли бойына алып барылды.

Бул жерде мийманлар фермер тәрепинен балықшылықты раўажландырыў бойынша 8-9 түрли балық түрлерин алып келип оларға керекли жемтиклери менен бағыў жоллары ҳәмде кол бойында туристлер ушын тәбият қойнында дем алыўы ҳәмде балықтан түрли тағамлар таярлаў, халыққа балыққа деген мүтәжлигин қанаатландырыў мақсетинде келешектеги режелестирген жумыслары ҳаққында мағлыўматлары менен танысты.

 

 

12.00 де мийманлар «Alim Seyis» жылқышылық хожалығында болып, фермердин тараўын усы жылдан баслап ҳәрекети басланғанын, бүгинги күнде  сейислик жылқыларын айлаўларға таярлап, той мереке, жарысларда қатнасып киятырған хожалықта жәми 100 бас атлар бағылып келинбекте. Хожалықтағы жылқылар инглиз атлары, қарабайыр, ақыл теке нәсилиндеги атлар бағылып, ҳазирги күнде атлар көбейтилип нәсил алыў илажлары ҳәмде 5 га майданда мийўе бағы, басқа түйешиликти раўажландырып халқымызды шубат ҳәм қымыз бенен тәмийинлеў ҳаққындағы режелер менен танысты.

 

 

Саат 16.00 да  мийманлар «Қайпназарова Саёра» шарўашылық фермер хожалығында болды.

Бул хожалықта фермердиң 100 ден аслам қарамал бағыў бойынша жайлаў жер майданлары ажыратылып, ҳәзирги күнде қысқы азықлық от-шөп базасын топлаў илажлары көрилиўи ҳәмде шәртнамалар тийкарында нәсилли қарамаллардың түрлерин бас санын көбейтиў бойынша режелестирилген ис-илажлары менен танысты.

Бул жерде «Жалғыз шопан» компазициялық көринис мийманларда өзгеше тәсир қалдырды.

 

17.00 де  аймақтағы «90-жыллар» мүзейин тамашалады.

Мүзейде халқымыздың 90-жыллардағы пайдаланылған жәми 800 ге жақын экспонатлар, электро техникалық қурылмалар (телевизор, компьютер, калькулятор, магнитафон, фотоаппарат, аудио ҳәм видео двд, телефонлар, авто ручкалар ҳ.т.б)  ҳәмде  90-жыллардағы почта хызмети менен танысып, мийманлар жақынларына  «Қанлыкөл» маркасындағы открыткаларда мүзейден хат жоллады.

 

 

18.00 де заманагөй ҳәм миллий «Arba» этномәдений орайының ашылыў салтанаты өткерилди.

Бул жерде, мийманларға Халықлар дослығының мәнис-мағанасын аңлатуғын  мәдений орайда қарақалпақ қоңсылас өзбек, түркмен, қазақ миллетлерине тән қара үйлери тигилип, қара үйлерде туўысқан халықлардың миллий тағамларынан таярланған көргизбелер ҳәмде жанлы ҳаўазда атқарылған миллий қосықлары инәм етилди.

 

 

 

 

 

 

Буннан кейин саат 21.00 де «Бахытлы» дем алыў паркиндеги «Китаплар естелиги» монументинде «Qonlikul fashion night» заманагөйлик ҳәм миллийлик уйғынласқан миллий кийимлер көргизбеси өткерилди.

Бул көргизбеде Нөкис қаласы ҳәм басқа районлардан келген жас дизайнер, модельерлер коллекциялары менен қатнасты.

Көргизбе даўамында, белгили исбилермен, өнермент, дизайнер  А.Нурумбетованың «Қарақалпақ қызлары» коллекциясында  қарақалпақ халқының миллий кийимлери көргизбеси инәм етилди.

Бир күн даўамында өткерилген фестиваль, Қарақалпақстан көркем-өнер хызметкерлери менен талантлы жаслардың гала концерти менен жуўмақланды.

Фестиваль даўамында, «Uzbekiston airways» журналы директоры Б.Насимов, «potrebitel.uz» сайты редакторы Л.Николенко, «Дунё бўйлаб» ҳәм «Қарақалпақстан», «Jaslar TV» телеканаллары, интернет журналистлери қатнасты.

 

 

 

 

 

Бөлимлер