Дийхан хожалықлары ҳәм үй-алды жер ийелерине 7 процентлик кредитлер бериледи

Өзбекстан фермер, дийхан хожалықлары ҳәм үй-алды жер ийелери кеңеси жанындағы Фермер, дийхан хожалықлары ҳәм үй-алды жер ийелерин қоллап-қуўатлаў фонды искерлигин шөлкемлестириў ҳаққындағы Ҳүкимет қарары қабыл етилди

Қарарға муўапық фермер, дийхан хожалықлары ҳәм үй-алды жер ийелерин финанслық қоллап-қуўатлаў Фондының тийкарғы ўазыйпасы есапланады.
Фонд қаржылары төмендеги дереклер есабынан қәлиплестириледи:

Жәмийетлик жумыслары фондынан ҳәм Бәнтликке көмеклесиў мәмлекетлик фондынан ажыратылатуғын тийислилигинше 350 миллиард сўм ҳәмде 150 миллиард сўм муғдарындағы бир мәртелик ғәрезсиз финанслық жәрдем;

аукцион саўдаларында пуқараларға жер участкаларына мийрас етип қалдырылатуғын өмирлик ийелик етиў ҳуқықын сатыўдан түсетуғын түсимниң 10 проценти;

халықаралық финанс институтлары, сырт ел ҳүкимети шөлкемлери ҳәм басқа донорларының кредитлери (қарызлары) ҳәм грантлары;

қаржыларды депозит есап бетлерине жайластырыўдан алынатуғын дәраматлар;

нызам ҳүжжетлеринде қадағаланбаған басқа дереклер;

Фонд қаржылары төмендеги ўазыйпаларды орынлаўға бағдарланады, соның ишинде:

фермер, дийхан хожалықлары ҳәм үй-алды жер ийелерине 3 жыл мүддетге, соның ишинде 1 жылға шекем жеңиллетилген дәўир менен 2 процентлик банк маржасын есапқа алған жағдайда жыллық 7 процент ставкада кредитлер бериў ушын АК «Микрокредитбанк», АК «Агробанк» ҳәмде Өзбекстан Республикасы «Халық банки»не ресурслар жайластырыўға;
коммерциялық банклери арқалы Орайлық банкиниң қайта финансластырыў ставкасы бойынша 2 процент банк маржасын есапқа алған ҳалда «Үй-алды хызмети»ЖШЖ, аўыл хожалығы тараўындағы басқа ислеп шығарыў, қайта ислеў, таярлаў, тәмийинлеў, саўда шөлкемлери ҳәмде лизинг компанияларына материаллық-техникалық базаны беккемлеў, аўыл хожалығы техникасы ҳәм транспорт сатып алыў, фермер, дийхан хожалықлары ҳәм үй-алды жер ийелериниң теплицаларын қурыў ушын материаллар ҳәм пүтинлеўши аўысық бөлеклер сатып алыўға кредитлер бериўге;

айланба қарежетлерге мүтәж болған «Үй-алды хызмети»ЖШЖлериниң устав фондын 25 проценттен кем болмаған муғдарда қәлиплестириўге;

фермер, дийхан хожалықларына инвестицияларды тартыў ҳәм үй-алды жерлерди раўажландырыўға ҳәмде инновацион жойбарларды әмелге асырыў менен байланыслы басқа бағдарларға.

Коммерциялық банклерине ресурслар ажыратыў ушын Фонд ҳәм бас коммерциялық банки ортасында нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте бас келисим дүзиледи.

Фонд тәрепинен АК «Микрокредитбанк», АК «Агробанк» ҳәмде «Халық банки»не ресурс ажыратыў бойынша бас келисимде усы қаржылар коммерциялық банклери тәрепинен фермер, дийхан хожалықлары ҳәм үй-алды жер ийелерине 3 жыл мүддетге, соның ишинде, 1 жылға шекем жеңилликли дәўир менен 2 процентлик банк маржасын есапқа алған ҳалда жыллық 7 процент ставкада кредитлер бериў ушын ресурс ретинде ислетилиўи айырықша келисип алынады.

Дерек: https://t.me/huqiqiymalimleme

Бөлимлер