Мәжбүрий мийнетке шек қояйық – Тахтакөпир районы әдиллик бөлими баслығы

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Өзбекстан Республикасында мәжбүрий мийнетке шек қойыўға байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы 349-санлы қарары 2018-жылы 10-май күни қабыл етилди.

Қарар бойынша Өзбекстан Республикасы Конституциясы ҳәм басқа нызам ҳүжжетлеринде пуқаралардың мийнет ҳуқуқлары кепилленгенлиги, ҳәр қандай түрдеги мәжбурий мийнетден пайдаланыў, бирде жаза қоллаў менен қорқытқан түрде жумысларды орынлаўға мәжбүрлеўди қадаған етиўши нормалар барлығын есапқа алып ҳәкимликлер, барлық дәрежедеги мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў органлары басшыларына мәжбүрий мийнетден пайдаланғаны бойынша анықланған ҳәр бир жағдай бойынша тийисли мәлимлемени жуўапкершилик шарасын көриў ушын ҳуқуқты қорғаў органларына тезлик бенен жеткизиў тапсырылды.

Сондай-ақ қарарда пуқараларды, билимлендириў, ден саўлықты сақлаў мәкемелери, басқа бюджет хызметкерлерин, билимлендириў мәкемелери оқыўшыларын ҳәм студентлерди мәжбурий мийнетке, соның ишинде район ҳәм қала аймақларын абаданластырыў ҳәмде көклемзарластырыў жумысларына, мәўсимлик аўыл хожалық жумысларына, металл шығындылары ҳәм макулатура жыйнаўға, басқада түрдеги мәўсимлик ислерге жумсаўдың алдын алып ҳәм буған шек қойыўды, мәжбурий жәмийетлик жумысларға туўырдан яки көз қырынан қарап жумсаған лаўазымлы шахсларға қатты интизамий шаралар көриў тапсырылған.

Қарар бойынша төмендегилер белгиленген:

 мәмлекет органлары ҳәм басқа шөлкемлер тәрепинен шембиликлер төмендеги шәртлерге қатаң бойсынған ҳалда тек ғана ыхтыярый тәризде шөлкемлестириледи ҳәм өткериледи.

улыўма ҳалық шембиликти өткериў ҳаққында Өзбекстан Республикасы Президентиниң тийисли ҳүжжети яки Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарары бар болғанда;

шембиликлерде қатнасатуғын шахслар мийнет ететуғын тийисли шөлкемлер аймақта мийнетти қорғаў ҳәм қәўипсизлик нормаларына қатаң бойсынған ҳалда өткериледи;

шембиликлер барысында бәрше, басқа түрдеги жәмәәт ислери, сол қатарда қурылыс оңлаў ҳәм аўыл хожалығы жумысларына мәжбүрий тартылыўына қатаң жол қоймаў абаданластырыў, көклемзарластырыў, жумыс орынларын тәртипке келтириў ислери әмелге асырылады;

— пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органлары тек ғана тийисли мәҳәлле аймағында абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў, балалар ҳәм спорт майданларын оңлаў, материаллық-мәдений мийрас объектларын зәрүр ҳалатта сақлаў, қәбристанларды қурыў, реконструкция қылыў, оңлаў ҳәмде зәрүр ҳалатта сақлаў жумысларында халықтың ыхтыярый қатнасыўынан ибарат.

Автомобиль жолларда, ҳәрекетлениў тығыз болған көшелер, суў объектлери, қырғақ бойы аймақлар ҳәм зоналар, қурылыс майданлары, имаратларда, қәўипли ислеп шығарыў объектлеринде, сондай-ақ адамлардың өмирине ямаса ден саўлығына қәўип туўылыўы мүмкин болған орынларда ыхтыярый баслама менен шембиликлер ҳәм басқада жумысларды ислеў қадаған етилген.

 

Тахтакөпир районы әдиллик

бөлими баслығы                                            Е.Атажанов

 

Дерек: Тахтакөпир районы ҳәкимлиги

Бөлимлер