Қанлыкөл районы жергиликли бюджет параметрлери

Қанлыкөл районы жергиликли бюджети 41 млрд 078,6 млн сўм муғдарында тастыйықланды. 2018-жыл районлық бюджети дәраматлар бөлеги жәми 41 млрд 078,6 млн сўм муғдарында белгиленип, соннан жергиликли бюджет дәраматлар бөлеги 10 млрд 810,3 млн сўмды қурап, Қарақалпақстан Республикасы бюджетинен өткизилип берилетуғын дәраматлар бөлеги 30 млрд 268,3 млн сўмды қурады. Бунда бюджет қәрежетлериниң социаллық тараўларға бағдарланғанлығы 2018-жылда да сақланып қалынды ҳәм халықтың турмыс абаданлығын асырыўға үлкен итибар қаратылды.

 Қарақалпақстан Республикасы Қанлыкөл районы бюджетиниң 2018-жыл 1-шереги даўамында дәраматлар бөлеги режеси 1106,1 млн сўм болып, ҳақыйқатта түскен түсим 1641,0 млн сўмды қурайды ҳәм реже 148,4 % орынланды яғный бюджетке 534,9 млн сўм артық қаржы түсирилди.

2018-жыл 1-шереги даўамында, районның жергиликли бюджетине 7870,8 млн сўм мақсетли социаллық трансфертлер биринши нәўбетте төлениўи тийис болған төлемлер, яғный халқымызды социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў, халық,  билимлендириў ҳәмде медицина мәкемелери хызметкерлериниң ис ҳақы ҳәм бирден-бир социаллық төлемлерин қаржыландырыўға жумсалды.

Район бюджетиниң қәрежетлер бөлеги режедеги 10 866,1 млн сўм орнына 10 575,8 млн сўм сарпланып, реже 97,3 % орынланды.

Район бюджетиниң қәрежетлер бөлеги тийкарынан социаллық мәдений тараўына сарпланып, бул тараўға  режедеги 9273,7 млн сўм болып, ҳақыйқатта 9098,2 млн сўм сарпланып, реже 98 % ке орынланды, соның ишинде: халық билимлендириў тараўына режедеги 6520,3 млн сўм, ҳақыйқатта 6402,6 млн сўм сарпланып, реже 98 % орынланды.

Ден саўлықты сақлаў тараўына режедеги 2477,7 млн сўм орнына ҳақыйқатта 2423,9 млн сўм сарпланып, реже 98% орынланды.

Мәденият тараўына режедеги 275,7 млн сўм орнына ҳақыйқатта 271,7 млн сўм сарпланып, реже 98,5 % орынланды.

Мәмлекетлик ҳәкимияты ҳәм өзин-өзи басқарыў уйымларына 1116,6 млн сўм жумсалды яғный 1006,9 млн сўм режелестирилип 90 %ға орынланды.

Экономикалық тараўға режедеги 475,7 млн сўм орнына ҳақыйқатта 470,6 млн сўм сарпланып, реже 99 % орынланды.

Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң арнаўлы қарарына тийкар 2018-жылдың 1-шереги даўамында 14 жасқа шекемги балалары бар шаңарақларға 347,8 млн сўм 2 жасқа шекемги балалары бар аналарға 615,6 млн сўм напақа пуллары ҳәмде кем тәмийинленген шаңарақларға 300,7 млн сўм жәрдем пуллары қаржыландырылды.

Бөлимлер