Қуранбоев Қоңыратта жаслар ушын театр қурылыў усынысын қоллап-қуўатлады


Өзбекстан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи - Өзбекстан Жаслар аўқамы Орайлық Кеңесиниң баслығы Қ.Қуронбоев Қоңыратлы жаслар ҳәм исбилерменлер менен де ушырасты. Районда өз бизнесин басламақшы болған жасларға жеңиллетилген кредитлер есабында қаржы ажыратып берилетуғын болды. Атап айтқанда, район турғыны Илҳам Дәўлетмуратовтың мебель ислеп шығарыў бизнесин жолға қойыў ушын 50 млн сўм муғдарында жеңиллетилген кредит есабында қаржы ажыратып берилди. Сондай-ақ, оған Наўайы ўәлаятындағы аммиак ислеп шығарыўшы заводқа тәжирийбе алмасыў ушын жоллама берилди. 
Буннан тысқары, Диана Каюпованың районда жаслар ушын театр қурыў усынысы да унамлы шешимин табатуғын болды.
Орынларда өткерилип атырған бундай ушырасыўлар еле де даўам етпекте.

Сахибжамал Есемуратова

Бөлимлер