Сыртқы бөлимге тапсырыў ушын қандай ҳүжжетлер талап етиледи?

Сыртқы бөлимге абитуриентлерден талап етилетуғын ҳүжжетлердиң дизими төмендегилер:
Улыўма билим бериў ямаса орта арнаўлы, кәсип-өнер колледжин питкергенлиги ҳаққындағы ҳүжжеттиң түп нусқасы;
086-У формасындағы медициналық мағлыўматнама;
Паспорттың нусқасы (паспорт жасына жетпегенлер ушын туўылганлығы ҳаққындағы гуўалықтың нусқасы);
3.5 x 4.5 см көлеминдеги 6 дана реңли фотосүўрет.

Бөлимлер