Нөкисли исбилермен: сапалы сервисли 80 орынлы мийманхана кураман

Бүгунги күнде жасларға мәмлекетимиз ҳәм Президентимиз тәрепинен үлкен итибар қаратылмақта, қайсы бир жөнелисти алып қарасақта көплеп раўажланыўларды көрсек болады.
Исбилерменлик болама яки басқа бир жөнелис болама мәмлекетимизди гүллетиў жолында өз үлесимди қосаман деген жигит-қызларға үлкен имканиятлар есиги ашық.
-Елимиздиӊ бахытлы жасларынан бири мен боламан. Мен исбилерменменликтиӊ көп жөнелислеринде өзимди сынап атырман. Нәтийжеси жақсы. Жақында мәмлекетимиз басшысы тәрепинен «Жаслар келешегимиз» мәмлекетимиз дәстүри қабыл етилген болып, дәстүр тийкарында Нөкис қаласында 80 орынлы заманагөй мийманхана қурыўды өз алдыма мақсет еттим. Инсан жақсы нийет қылса оған жетеди екен. Мақсетим әмелге асып июль айыныӊ өзинде мийманханамыздыӊ қурылыс жумысларын баслап жибердик. Басланғыш қурылыс жумысларына   сарыпланатуғын қәрежетлер өзимниӊ есабынан, ал кейинги басқышлары ушын керек болатуғын қаржы мәмлекетлик дәстүр тийкарында жолға қойылатугын фонд тәрепинен тәмийинлениўине келисип алдық. Мийманхана қурыўдан тийкарғы мақсетим, мәмлекетимизде туризмди раўажландырыў, туристлерге сыпатлы сервис хызметин жолға қойыў, елимизде жумыссыз жүрген жасларды жумыс пенен тәмийинлеў,-дейди “Цемент Нукус” ЖШЖ директори Файзуллаев Азамат.

Клара Худайбергенова

Бөлимлер