«Дугоналар» шоуы ағзасы Қарақалпақстанлы актриса Анжела Есимбетова менен интервью

 

Хабарыңыз бар жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музикалы театрында  «Zor Tv» телеканалы тәрепинен «Дугоналар» шоуы болып өткен еди. «Дугоналар» шоуы ағзасы тийкары  Қарақалпақстанлы актриса Анжела Есимбетова менен Kruz.uz сайты интервью шөлкемлестирди.

     Анжела Есимбетова 1986-жыл Нөкис қаласында туўылган. «Ишдаги ишқ», «Еттинчи қават», «Ўзга саёралик эр» ҳ.т. б  кинофильмлерде роллер атқарған.

Анжела келиң  Нөкисте өткен балалық ўақытларыңызды еслейик…

   -Мен ата-анам студент ўақтында туўылганман. Атам Мақсет Есимбетов қанша жыллар даўамында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музикалы театрында актёр болган. Анам Жумагүл Сагиндикова ҳазирги ўақытта усы театрда актриса болып жумыс алып бармақта.

Нокистеги 19-санлы мектепти питкердим. Сабаққа кирмейтуғын ўақытларымда көп болған. Мектепте оқыған ўақтымда  КВН (Куўнақлар ҳәм зийреклер) ҳәр қыйлы байрам кешелери мектеплер ара жарысларда белсенди қатнасатуғын едим ҳәм әлбетте жоқарғы орынларды жеңип алғанман.

Бирақ ҳәзирге шекем мен оқыған мектепте қыстырылған бирде сүўретимде жоқ. Нөкиске тез-тез келиўим қыйын бирақ келген ўақтымда классласларым менен ушырасыўға ҳәрекет етемен. Оларды сағынаман.

 

Интервьюдан тысқары ўақыттағы сәўбетиңизде студент ўақтымда көп кыйналғанман деген едиңиз демек, өмирдиң өзи актрисаларды, улыўма барлық инсанларды тәрбиялайды екенда?

         -Ташкентке жоқары оқыў орнына тапсырдым контракт болып қабылландым. Қыйын шәртнама менен оқыў. Жәрдем сорап сол  ўақытлары Қарақалпақстан Республикасы Мәденият Министрлигине мүрәәжәт еткенбиз шаңарағымыз бенен биракта ҳеш қандай жәрдем бермеген. Нәтийжеде Қазақстан Републикасына жумыс ислеўге кеттим. Мен ҳеш жасырмайман ол жақта кишкене баларғада қарадым, қазан-табақ жуўдым бирақ ҳадал  жолдан жүрдим.

2008 жыл Ташкентке қайтып келдим. 2009-жыл Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият инситутына оқыўға кирдим бирақта әкем наўқаслағанлығы себепли оқыўымды 2 жылға тоқтатып турдым.

Хулласы, мен не демекшимен сырттан қарағанлар Ташкентте жасайды Анжелаға ҳаммеси зор деп ойлайды. Бирақта ҳәмме инсандай қыйыншылықларды көргенмен жағдайдан келип шығып деген сөз барғо биз карақалпақларда  мен соған әмел етип барлық нәрсени жеңгенмен.

 

«Қарақалпақфильм» киностудиясы тәрепинен роллер атқарыў ушын усыныслар болды ма?

-Яқ шақырмаған. Егерде усыныс болса әлбетте ойнайман.

Актриса Халима Ибрагимова ҳәм сиз Анжела Есимбетова арасында бәсекелик бардай түйиледи дейди иқласбентлер бул қәншелли дәрежде дурыс?

-Халима Ибрагимова мен ҳаққында қандай пикирге ийе екенин билмедим бирақ мен Халима Ибрагимованың ойнаған роллерине мүнасибетим жақсы. Маған ҳеш зыяны жоқ деп ойлайман.

Көп киноларда рол атқарып қанша саҳналарды көрип атырсыз.     Жас актриса сыпатында Қарақалпақстанның кино театр тараўына қандай жаңа усыныслар бересиз?

Бириншиден Қарақалпақстанға кинотеатр керек деп ойлайман. Әлбетте тез арада кинотеатр пайдаланыўға тапсырылса халықка бул мәдений тәрептен дем алыўына имкан болады. Сондай-ақ, бизде  Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият инситуты Ноқис филиалы  бар менимше  бул жерге көбирек педагоглар зәрүр. Себеби жеке пикирим  шебер актёр жақсы педагог болалмайды, жақсы педагог жақсы актёр болалмаўы мүмкин. Актёр акрисаларға тәлим бериў системасында ҳәр қүни жаңаланып турыўы лазым жаңа методлар болыўы керек деп ойлайман.

Режелериңиз…

Билесизба Атам  Утген Есимбетов Нөкис қаласында тәрбиясы аўыр балалар ушын интернат мектеп  қурған. 40 жыл мийнет еткен. Әкем 30 жыл даўамында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музикалы театрында актёр болған. Мақсетим усы инсанлардың атына көшелер қойылыўына үлес қосыў. Сондай-ақ, туўылған жерим Нөкис ушын таза ҳәммеге қолайлы  бизнес жумысларын ашыў режелерим бар.

 Журналист  Ҳүрлиман НУРЖАНОВА , Шуҳрат Саидаҳмадов сәўбетлести

 

 

 

Бөлимлер