Шымбайда «Ашық аяз» атлы көркем-фильмниң сүўретке алыў жумыслары басланды

Шымбайда Өзбекстан Қәҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры Ибрайым Юсуповтың өмири менен байланыслы «Ашық аяз» атлы 5 сериялы көркем фильм сүўретке алынбақта. Бул фильм 1930-жыллардағы халқымыздың басынан кеширген турмысы, соның ишинде И.Юсупов ҳәм оның ата-анасының көрген қыйыншылықлары менен басланады. Фильм арқалы халқымыз  И.Юсуповты еле де жақыннан биледи ҳәм келешек жасларымыз ушын үлкен руўхый азық болатуғынлығы сөзсиз.

—  Кино  усы жылдың декабрь айына барып таяр болады, — дейди сценарий авторы, жазыўшы Муратбай Нызанов.

 

           

Бөлимлер