Қанлыкөл районлық ветеринария бөлими: Қара малларда ушырасып атырған кеселликлер ҳаққында

Қанлыкөл районлық ветеринария бөлими тәрепинен район аймақларындағы жеке хожалықларда ҳәмде фермер хожалықлардағы ири шақлы қара малларда ҳәзирги күни ушырасып атырған кеселлик бойынша барлық пуқаралар жыйынларында аймақ пуқаралары арасында ушырасыўлар өткерилмекте. Бул ҳаққында район ҳәкимлиги хабар берди.

Ушырасыўлардың мақсети, республикамызға шаң тозаңлар арқалы кирип келген кеселликтиң ири шақлы қарамаллардағы клиник белгилери менен оны емлеў ҳәмде кеселликтиң алдын алыўдан ибарат.

Кеселликтиң клиник белгилери: қарамалдың тери астында анық шегераланған бөртпелердиң пайда болыўы, температураның көтерилиўи, бөртпелердиң көбейиўи ҳәмде сүтли малларда сүтиниң кемейиўи бақланады.

Соның менен бирге, ушырасыўлар шеңберинде, аймақларда әмелий түсиндириўлер шөлкемлестирилип, ветеринария бөлими қәнигелери тәрепинен кеселликти симптоматик емлеў, кесел ҳайўанды азықландырыў, оған қолайлы шараят жаратыў, қарамал тери үстине дезинфекциялық дәрилер менен тазалаў ҳәмде кеселликтиң алдын алыў бойынша антибиотиклар, сульфаниламид препаратларын қолланыў усыллары әмелде көрсетилди, сондай-ақ, кеселликтиң қарамалларда 4 ҳәптеге дейин даўам етиўи, бөртпелер қарайып қара қотырға айланып жоғалыўы менен саўалланыўы ҳаққында мағлыўматлар берилди.

Бөлимлер