Кеңесбай Алламбергенов «Қарақалпақстан халық жазыўшысы» ҳүрметли атағы менен сыйлықланды

Мәмлекетимиз ғәрезсизлигин беккемлеў, оның экономикалық қүдиретин арттырыў ислерине қосқан мүнәсип үлеси, елимизде барлық тараўларда әмелге асырылып атырған кең көлемли реформалардағы белсендилиги, Ўатанымыздың раўажланыўын ҳәм халқымыздың абаданлығын тәмийинлеў бағдарындағы көп жыллық пидакерлик мийнети, жәмийетимизде миллетлераралық дослықты ҳәм татыўлықты беккемлеў және өз дөретиўшилиги менен халқымызды, әсиресе, жас әўладты Ўатанды сүйиў ҳәм ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында тәрбиялаўдағы үлкен хызметлери ушын төмендегилер ҳүрметли атақлар ҳәм «Ҳүрмет жарлығы»менен сыйлықлансын:

 

«Қарақалпақстан Республикасы халық жазыўшысы»

Алламбергенов Кеңесбай       – Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педогогикалық институтының қарақалпақ әдебияты кафедрасының баслығы

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети

Бөлимлер