Саманкөлдеги 40 жыл итибарсыз қалған мектеп қайта оңланды (+9 фото)

Хожели районындағы Саманкөл аўыл пуқаралар жыйынының жаслары ушын жаңа оқыў жылы өзгеше куўаныш, өзгеше кейпиятта басланды десек қәтелеспеймиз. Себеби аймақтағы 
40 жылдан берли ҳеш қандай итибар қаратылмай қалған 36-санлы улыўма орта билим бериў мектеп имараты бүгин танып болмас дәрежеде заманагөй көриниске ийе болды. 


Есиңизде болса усы жылдың апрель айында улыўма орта билим бериў мектебиниң ашынарлы жағдайы ҳаққында «Қарақалпақстан» телеканалы арқалы репортаж берилген еди.
Қысқа ўақыт аралығында бул билим дәргайында қурылыс оңлаў жумыслары алып барылды. Енди бул мектепте ҳеш кимнен кем болмаған аўыл балалары билим алатуғын болды.

 
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының  айрықша қоллап-қуўатлаўы нәтийжесинде дерлик жергиликли қаржылар есабынан мектеп ушын 1 млрд сўмнан аслам қаржы жумсалып, оқыў класслары, оқытыўшылар бөлмеси,  китапхана, спорт майданшасы қайта оңланды, физика ҳәм химия лабораториялары жаңадан қурылды.


Мағлыўматларға қарағанда Республикамызда 724 билимлендириў мәкемелери болып, олардан 2018-2019-жаңа оқыў жылында 22 улыўма орта билим бериў мектебинде инвестиция бағдарламасы тийкарында, 32 мектепте Абат аўыл бағдарламасы, сондай ақ 2 мектепте Абат мәҳәлле бағдарламасы ҳәм 2 мектеп жергиликли бюджет қаржылары есабынан қайта оңлаў жумыслары алып барылған. Қалған барлык мектеплерде де жаңа оқыў жылына таярлық жумыслары толығы менен  таяр жағдайға келтирилген.

Алдын:

Ҳәзир:


 

Бөлимлер