Нөкис районда жәрдемге мүтәж пуқараларға нан сатып алыўы ушын компенсация пулы төлеп берилмекте

Усы жыл 13-сентябрь күни ун ҳәм қәлипли нан сатып алыўда халықтың жәрдемге мүтәж қатламларының қосымша қәрежетлерин қаплаўы ушын компенсациялар төлеўдиң нәтийжели механизмлерин жаратыў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарары жәрияланған еди.

Қарарда 2018-жылдың 1-октябрьинен баслап жасына байланыслы, майыплылығы бойынша напақа, бағыўшысын жоғалтқанлық пенсиясы ҳәм напақасы, балалығынан майыплылығы болған шахсларға напақа, сондай-ақ жасына байланыслы пенсияның белгиленген муғдардан кем пенсия ҳәм напақа бойынша ҳәр бир напақа алыўшыға, бала еки жасқа толғанға шекем напақа алыўшы ҳәр бир шаңарақ, өзин-өзи басқарыў органлары арқалы материяллық жәрдем алыўшы кем тәмийинленген шаңарақларға ун ҳәм қәлипли нан сатып алыўы бойынша қосымша қәрежетлерин қаплаўы ушын ең кем айлық ис ҳақының 10 проценти муғдарында ҳәр айлық пул компенсациясын төлеў белгиленген еди.

Усы қарар талапларының орынланыўы бойынша Нөкис районында жәми 1916 пуқараға 38 миллион 666 мың 140 сум муғдарында компенсация пулы төлениўи тийис болса, бүгинги күнге шекем 32 миллион 68 мың 200 сум компенсация төленген. Пенсия қоры Нөкис районлық бөлими жәмәәти қалған 659 мың 740 сум компенсацияны  октябрь айының ақырына шекем төлеўди режелестирмекте.

Бөлимлер