ТИТУ Нөкис филиали оқытыўшысы философия доктори (PHD) илимий дәрежесин алды

27-октябрь күни ТИТУ Нөкис филиали оқытыўшысы Элмурат Бабаджанов "Электрон ҳүкимет орталығында хызметлерди таңлаўдың алгоритимикалиқ ҳәм бағдарламалық тәмийинлениўи" атамасында техника пәнлери бойинша философия доктори (PHD) илимий дәрежесин алыўға тийкарланған өз диссертациясын табысли қорғады.

Илимий басшыси техника пәнлери доктори Ахрам Нишанов. Илимий жумыс мақсети ҳәм әҳимийети соннан ибарат яғный,  мәмлекет пенен пуқаралар арасындағи мүнәсибетлерди  әпиўайыластырыў,  электрон мәмлекетлик хызметлер көрсетиў ҳәм хызметлерди интеллектуалластырыў арқалы економикалиқ-социаллиқ раўажланиўға ерисиў. Сондай-ақ,  информациялиқ технологиялардан,  интернеттен пайдаланыў арқалы электрон ҳүкимет системасын еледе раўажландырыўға бағдарланған.

Бөлимлер