Фото: Нөкис қаласындағы Қум-аўыл елаты

 

Нөкис қаласындағы Қум-аўыл елатының «Аша» деп аталатуғын орнында көп жыллардан берли шығындылар усы аймақтағы ойдың жанына төгилип келинбекте. Бул жерге төгилип атырған шығындылар еки түрли. Биреўи аймақтағы терең ойды көмдириў мақсетинде алып келинип атырған қаладағы қурылыс шығындылары болса, екиншиси жергиликли халық таслайтуғын (буннан тысқары, сырттан түнде жасырынша алып келинетуғын) шығындылар есапланады.

Аймақ турғынларының бири берген мағлыўматқа қарағанда, изей суў шығып жатырған ой ўақтында усы аймақта жасаған халық тәрепинен гербиш қуйыў ушын қазылған жер болған. Гербиш қуйылғаннан кейин, ойдан шыққан суў кесиринен шыбын-ширкей ҳәдден-тыс көбейип кеткен. Нәтийжеде, жергиликли халық тийисли мәмлекетлик шөлкемлерге шағым етип, машқаланы шешип бериўди сораған. Тийисли тараў басшылары бул машқаланы сапластырыў мақсетинде ойды қаладан шыққан қурылыс шығындысы менен көмиўди режелестирген ҳәм бул жумыс азы-кем исленген. Бирақ, аўҳал төмендегидей болып келмекте. Бул мәселеге анықлық киритиў ушын сайтымыз атынан Нөкис қаласы ҳәкимлигине хат шығарылған. Хатқа жуўап келген күни бул бойынша қосымша мағлыўмат беремиз.

Аймақ турғынының айтыўы бойынша, шығындылардың арасында медициналық шприцлердиң ҳәм тағы басқа да өткир ушлы затлардың болғанлығы себепли жаз айларында балаларын көшеде ойнатыўға қорқады.

Бул аймақ 2-сектор аймағына қараслы болғанлықтан, бул сектордың да машқаланы тийисли тәртипте үйренип шығыўынан үмит етемиз.

Шығындыларға қосымша бул жерде суў қубырының жарылғанлығын да айтып өтпекшимиз.

"Makan.uz" Лола Қаллыханова,

журналист

Бөлимлер