Австриялы оқытыўшы ТИТУ Нөкис филиалында геоинформатика пәнинен сабақ өтти

Заманагөй тәлим системасын жоқары оқыў орынларына кең енгизиў ҳәм шет ел мәмлекетлериниң тәжирийбели оқытыўшылары менен тығыз байланыста болыў бүгинги дәўир талабы.

Австриялы оқытыўшы ТИТУ Нөкис филиалында сабақ өтти

 

Бүгин ТИТУ Нөкис филиалында Австриядағы Зальцбург университети оқытыўшысы Сабине Хеннинг тәрепинен профессор-оқытыўшылар, студент жаслар ушын арнаўлы семинар-тренинг шөлкемлестирилди.

GIS бул не? мине усындай сораўлар шеңберинде семинарда қатнасыўшылар геоинформатика пәнине тийисли жаңа мағлыўматларға ийе болды.

Сондай-ақ, семинарда көплеген геосистемаларды жаратыў ҳәм интернет тармағында геокарталардан пайдаланыў усыллары ҳақкында түсиник берилди.

 

ТИТУ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети

 

Бөлимлер