Президент адамларға қолайлық жаратыў бойынша тапсырмалар берди

Нөкис қаласының «Қумбыз аўыл» аймағында қурылған көп қабатлы үйлердиң биринши қабатында мектепке шекемги билимлендириў ҳәм шаңарақлық поликлиника жайласқан. Бул усы үйлерде жасап атырған адамларға, әсиресе, жас балалы ҳаялларға жүдә қолайлы.

Президент Шавкат Мирзиёев бул мәкемелер искерлиги менен танысты. Бул жерде 5 қабатлы 10 арзан үй қурылған. Оларда барлық шараятлар бар. «Нәўше» атлы бақша балалар санасын өстиретуғын ҳәр қыйлы инвентарьлар, ойыншықлар, методикалық қолланбалар менен тәмийинленген. Инглиз тили, рус тили, шахмат-шашка дөгереклери шөлкемлестирилген.

Шаңарақлық поликлиника аймақтағы 8 елаттың 46 мың халқына хызмет көрсетеди.

250 қатнаўға мөлшерленген мәкеме сапалы медициналық хызмет көрсетиў ушын керекли үскенелер менен үскенеленген.

Электрон қабыллаў системасы жолға қойылған. Адамлар үйинде отырып, онлайн нәўбетке жазылыўы ҳәм белгиленген ўақытта шыпакер қабыллаўына келиўи мүмкин. Поликлиниканың өзинде социаллық дәрихана ашылған.

Президентимиз шыпакерлер менен сәўбетте поликлиникаға келгенлерге сапалы хызмет көрсетиў менен бирге аймақтағы халықты патронаж етиў, ҳәр бир адамның жағдайын билиў кереклигин айтты. Кеселлик бетлерин электрон формаға өткериў, заманагөй медицина жетискенликлери тийкарында ислеў бойынша тапсырмалар берди.

Усы жерде Абдамбетов көшесинде қурылып атырған көп қабатлы арзан үйлер, келешектеги “Nukus city” қалашасы презентациясы өткерилди.

 

Аўдарма: makan.uz

Бөлимлер