Жуўмағына жетпеген жынайый реже

1990-жылы Тақыятас қаласында туўылған Жанибек Оразаев ҳәм l992-жылы Қанлыкөл районында дүньяға келген Бердақ Нәжимовлар мәмлекетимизде жасларға жаратылған имканиятлардан өзлери қатарлы теңлеслериндей кең пайдаланғанда бүгингидей жүзлери төмен болып отырмас еди.

Белгили бир жумыстың басына «жип тақпаған» олар мәмлекет шегарасынан өтиў ҳәм Өзбекистан Республикасы аймағына кирип келиўдиң әмелдеги нызамшылыққа байланыслы орнатылған ҳуқықый нормаларды ҳәм тәртип-қағыйдаларды түсиниўи ҳәм анық билиўине қарамастан, олардың жынаят иси бойынша өткерилген дәслепки тергеў дәўиринде ҳәм алып барылған оператив қыдырыў илажлары даўамында кимлигин анықлаў имканы болмаған Қазақ­-с­тан Республикасы пуқаралары менен алдын-ала тил бириктирип, елимиз аймағына кириў менен байланыслы жынайый реже дүзеди.

 

Усы жынайый режени әмелге асырыўды қасттан мақсет еткен қазақстанлы шериклеслери менен биргеликте тил бириктирген олар усы жыл 5-апрель күнине өтер түнде, шама менен саат 03-30 ларда Қазақстан Республикасы Манғыстаў ўәлаятының Бейнеў районы аймағынан еки мәмлекет шегара сымлары арқалы елимизге, анығырағы, Қоңырат районы аймағына белгиленген нызам талапларын бузған ҳалда кирип келгенинде шегара қорғаўшылары ҳәм районлық ишки ислер бөлими хызметкерлери тәрепинен қолға алынған.

Әлбетте, ҳәрқандай жынайый ҳәрекет жазаға тартылмай қалмайды. Олардың ақырына жеткере алмаған жына­йый режеси Жынаят ислери бойынша Қанлыкөл ра­йоны суды тәрепинен көрип шығылып, тийисли жазаға ҳүким етилди.

Б.ҚУРБАНОВ.

Дерек: "Еркин Қарақалпақстан" газетаси

Бөлимлер