Фото: Қанлыкөлдеги итибардан шетте қалған зыярат туризми

Буннан алдын сайтымыз арқалы Қанлыкөл районныӊ «Жаӊа қала» АПЖ аймағынан тарийхий гүзелер табылғаны ҳаққында хабар берген едик. Аймақ тарийхый естеликлерге, зыярат орынларына оғада бай, бирақ тилекке қарсы, олар итибардан шетте қалып атырғанлығының және бир мәрте гүўасы болдық. Мине, усылар қатарында аўыл адамлары тилинде «Ийшан терек» деп аталатуғын зыярат орны да бар.

Аўыл адамларының айтыўынша, 1866-1928-жыллар жасап өткен Алымбет Ийшан деген улама инсанныӊ қойымшылығы усы жерде болып, оныӊ әтирапында бүгинги күнде торанғыллар өсип, тоғайлыққа айланып кеткен. Бул зыярат орны тәбият орталығында жайласқан, аспанға теӊлес тораӊғыллар қуслардыӊ көплиги, әсиресе, тораӊғыллар денесинен булақ суўларыныӊ шығып турыўы кимди болса да келип көриўге асықтырады. Мәлим болыўынша, «Ийшан терек»ке республикамыздыӊ барлық ўәлаятларынан зыяратшылар келип турады.

Бүгин елимизде туризимди раўажландырыў ҳәм тарийхий орынларға итибар қаратыў илажлары әмелге асырылып атырған бир ўақытта бул орынныӊ аҳўалы аянышлы жағдайда екенлиги, оған ҳеш кимниӊ дыққат қаратпай атырғаны ойландырады.

Бул жерде тийисли шөлкемлер басшылығында абаданластырыў жумыслары алып барылса, республикамызда «Султан Ўайс баба», «Кеширмес баба» ҳәм басқа да көпшиликке белгили зыярат орынлары қатарына «Ийшан Терек» те қосылады, деген  үмиттемиз.

Султан Зияев zaman.uz хабаршысы.

Дерек: http://zaman.uz

 

Бөлимлер