Тахтакөпир районы Мәмлекетлик хызметлер орайы – халық хызметинде!

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-декбарьде “Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түптен реформа қылыў
ис-илажлары ҳақкында”ғы 5278-санлы Пәрманы ҳәмде “Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы Мәмлекетлик хызметлер агентлиги жумысын шөлкемлестириў ҳаққында”ғы 3430-санлы қарары қабыл етилди.

Усы норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер тийкарында бул тараўдағы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға жуўапкершилик жүкленген айрықша мәмлекетлик орган-Мәмлекетлик хызметлер агентлиги ҳәм оның аймақлық басқармалары шөлкемлестирилди. Бул өз гезегинде әмелге асырылып атырған реформалардың уйғынлығын ҳәм даўамлылығын тәмийинледи, мәмлекетлик хызметлерди сапалы орынлаў ушын ўәкилликли органлар хәм шөлкемлердиң жуўапкершилигин асырды. Соның менен бирге халыққа мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў тараўында басқарыўды әмелге асырыўдың анық шөлкемлестириўшилик-институционал тийкарларын қәлиплестириўди тәмийинлейди.

Барлық тийкарғы мәмлекетлик хызметлерди тез, қолайлы, айқын ҳәм сыпатлы  принциплер тийкарында көрсетиледи. Ҳәзирги күнде мамлекетлик хызметлер орайларында халыққа инновацион технологиялар ҳәм заман талапларына сәйкес тәризде 70 тен аслам мәмлекетлик хызметлери көрсетилип келинген болса, бул хызмет түрлери 2019-2020-жылларға барып 156 хызмет түрине жеткерилиўи күтилмекте.

Өткен 2017-жыл даўамында “Бир айна” орайы арқалы жәми 148 мәмлекетлик хызмет көрсетилген болса, Мәмлекетлик хызметлер орайы шөлкемлестирилгеннен кейин хызмет көрсетиў көлеми сезилерли дәрежеде көбейип орай тәрепинен жыл даўамында яғный 2018-жылдың 1-январ сәнесинен баслап жәми
8282 мәмлекетлик хызметлер көрсетилип өткен жылға салыстырғанда 56 есеге көбейди. Атап айтқанда пуқараларға 7632, юридикалық шахсларға 204  мәмлекетлик хызметлер көрсетилип, 314 исбилерменлик субъектлери мәмлекетлик дизимнен өткерилди. Соннан 50 исбилерменлик субъектлери базар комплекси ҳәм алыс аймақларда көшпели дизимнен өткерилди.

Сондай-ақ, орай тәрепинен бүгинги күнге шекем мәмлекетлик хызметлер көрсетиў ўақтында мүрәжатларды көрип шығыў тәртиби ҳәм мүддетлерин бузғанлығы ушын жәми 8 арнаўлы хабар жиберилип, Соннан 5 хызмет көрсетиўши карханалардың, атап айтқанда Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 18-май күнги 370-санлы қарары менен тастыйықланған регламентке муўапық объектти қайта қәнигелестириў ҳәм реконструкция қылыўға рухсатнама бериў бойынша 1 мүрәжаттың мүддети өткенлиги себепли районлық Жер дүзиў ҳәм көшпес мүлик кадастр хызметиниң, 2018-жыл 31-март күнги 256-санлы қарары менен тастыйықланған регламентке муўапық электр энергиясына жалғаныў бойынша мүрәжатты орынлаўдан себепсиз бас тартқанлығы ушын районлық Электр тармақлары кәрханасының, 2018-жыл 21-июнь күнги 461-санлы қарары менен тастыйықланған режеге муўапық мүрәжатлардың көрип шығыў мүддетлерин бузғанлығы ушын Жер ресурслары мәмлекетлик кадастрының, районлық МСЭБОның ҳәмде Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң районлық бөлиминиң жуўапкерли хызметкерлерине Мәмлекетлик хызметлер агентлиги Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен Өзбекстан Республикасының Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодексиниң 2155-статьясына муўапық ең кем ис-ҳақының 3 есеси муғдарында жәрийма шаралары қолланылды. 

Орай тәрепинен Президентимиздиӊ 2018-жыл 29-мартдағы  5386-санлы Пәрманына тийкар «Абат аўыл» дәстүрине киритилген “Атакөл” ҳәм “Қара-ой” аўыл пуқаралар жыйынларында көшпели мәмлекетлик хызметлер көрсетилип келинип, мәмлекетлик хызметлер көрсетиў бойынша жаратылған миллий система ҳәм оның әҳмийети ҳаққында халықты хабардар қылыў ушын бул аймақларда үгит-нәсият жумыслары алып барылмақта. Тийкарынан 27 мәрте ушырасыў ҳәм сәўбетлесиўлер өткерилди. 5000 нан аслам буклет ҳәм флаерлер тарқатылып, бүгинги күнге шекем бул аймақларда 2000 нан аслам көшпели мәмлекетлик хызметлер көрсетилди.

Сондай-ақ Президентимиздиӊ 2018-жыл 20‑апрельдеги “Пуқараларды социаллық қоллап-қуўатлаў бойынша қосымша  ис-илажлар ҳәмде өз басымшалық пенен қурылған турақ жайларға байланыслы мүлик ҳуқықын белгилеў бойынша бир мәртелик улыўма мәмлекетлик акциясын өткериў ҳаққында”ғы 5421-санлы Пәрманы қабыл етилип, пәрманға муўапық өз басымшалық пенен ийелеп алынған жер участкаларында яки имарат қурыў ушын рухсатнама алмастан қурылған турақ жайларға байланыслы мүлик ҳуқықын белгилеў бойынша бир мәртелик улыўма мәмлекетлик акциясы жәрияланды.

Бул парманныӊ мазмун-мәнисин район халқына кеӊ түрде түсиндириў, өз басымшалық пенен салынған турақ жайларды акция мүддетинде ҳүжжетлестириў бойынша район аймағындағы пуқаралар жыйынлары менен биргеликте түсиник жумыслары алып барылып, бүгинги күнге шекем өз басымшалық пенен салынған яки имарат қурыў ушын рухсатнама алмастан қурылған турақ жайлар бойынша пуқаралардан 251 муражат қабылланып, соннан 192 пуқараға мулик ҳуқуқын белгилеў бойынша район ҳәкиминиӊ қарары қабыл етилди.

Бундай унамлы ҳәрекетлер нәтийжесинде ҳәмде районлық мәмлекетлик хызметлер орайы тәрепинен әмелге асырылған жумыслар, тәжрийбе ҳәм үйренилген әмелиятлар халқымызға тез ҳәм сапалы мәмлекетлик хызметлерин көрсетиўде өз нәтийжесин бериўи анық. Сонлықтан пуқараларды мәмлекетимизде бул тараўда жаратылып атырған имканиятлардан пайдаланған ҳалда, мәмлекетлик хызметлерден кең пайдаланыўға шақырып қаламыз.

 

Тахтакөпир районы Мәмлекетлик хызметлер орайы бөлим баслығы   М.Алламбергенов

 

 

Бөлимлер