Шымбайда Ишки ислер хызметкерлерине бойсынбай қарсылық көрсеткен мәс шахс жуўапкершиликке тартылды

Усы жылдың ноябрь айында районымыз пуқарасы И.А. спиртли ишимлик ишкен мәс ҳалында көшеде ҳәр түрли жаман гәплерди айтып, шаўқым шығарып жүргенинде ИИБ хызметкерлери тәрепинен иркилип, тәртипке шақырғанында, олардың нызамлы талапларына бойсынбай қарсылық көрсетеди.

Бул ис-ҳәрекетлери менен ҳуқықбузыўшы И.А. Өзбекстан Республикасы ҲЖҳКниң 183-статьясында көрсетилген ҳуқықбузарлықларлығы менен жазаға тартылды.

 

Б.Аўезимбетов,

Шымбай районы Ҳәкимшилик суды баслығы. 

 

Дерек: http://shimbay.rk.uz  

Бөлимлер