Қанлыкөлде қара маллар кеселликтен өлип атыр

Қанлыкөл районындағы «Жаңа қала» АПЖда қара маллар өлмекте. Малларда өткен жылдың жаз айларында пайда болған бул кеселликти тоқтатыўдың имканы болмай атыр деп хабар берди kar24.uz. Мағлыўматта айтылыўынша, усы ўақытқа шекем 50 ден аслам мал ҳарам өлген.

 

«Жазда маллар өлип баслап, бирден тоқтаған еди, еки ай алдын бул ҳалат және басланды. Халық қара маллардың бирден өлиўинен тәшўишке түспекте. «Қарасан», «мал аязлаўы» болса керек, деп ойлап алжасқан екенбиз», - дейди «Жаңа қала» АПЖ хаткери Ерполат Мусинов.

 

Бул жағдай бойынша kar24.uz Қанлыкөл районы ветеринария бөлими баслығы Дәўран Худайбергенов пенен телефон арқалы байланысқан.

 

«Қара малларда алдын бундай кеселлик гүзетилген жоқ еди. Районға Мойнақтан сатыў ушын көп қара мал алып келинеди. Мениңше, бул кеселлик сатыў ушын алып келинип атырған маллардан жуғып атыр. Ҳәзирги ўақытта қара малларда “пастрелиоз” кеселлиги белгилери гүзетилмекте. Бунда қара маллардың қаны азайып кетеди ҳәм бул өлимге себепши болады», - дейди ветеринария бөлими баслығы.


Ҳәзир район ветеринария бөлими Самарқанд медицина аўыл хожалығы институтына арнаўлы вакцина буйыртпа берген. Қәнигелер бул вакцина қара маллар өлиминиң алдын алады, деп исенип атыр.

 

Аўдарма: makan.uz

Бөлимлер