Қанлыкөл. «Ийшан терек» абаданластырылмақта

Алдын сайтымыз арқалы Қанлыкөл районында итибардан шетте қалған орынлардыӊ бири «Ийшан терек» ҳәм оның әтирапында бүгинги күнде торанғыллар көгерип, тоғайлыққа айланып итибардан шетте қалғаны ҳаққында мәлим еткен едик.

Xабаршысы Султанбек Зияевтыӊ бизге берген мағлыўматына қарағанда, «Ийшан терек» зыярат орнына Қанлыкөл районы ҳәкимияты, абаданластырыў басқармасынан ўәкиллер ҳәм аўыл ақсақаллары барып көргеннен соң, бул жерде абаданластырыў жумыслары баслап жиберилген. Ҳәзирги күнде абаданластырыў жумыслары даўам етпекте.

Аўыл адамларының айтыўына қарағанда 1866-1928-жыллар жасап өткен Алымбет Ийшан деген улама инсанныӊ қойымшылығы усы жерде болып, ол табият орталығында жайласқан, аспанға теӊлес тораӊғыллар, ҳәр түрли қуслардыӊ көплиги, тораӊғыллар денесинен булақ суўларыныӊ шығып турыўы, зыяратшылардыӊ изи үзилмеўи бул орында келешекте ҳақыйқый зыяраттуризимге жол ашылыўы итимал.

(Алдын)

(Ҳәзир)

Дерек: zaman.uz

Бөлимлер