Шымбай районы ҳәкими Аралда жумыс ислеп атырған механизаторларға байрам саўғаларын тапсырды

17-декабрь күни Шымбай районы ҳәкимлигиниң шөлкемлестириўи менен 14-январь – «Ўатан қорғаўшылары күни» байрамы мүнәсибети менен Арал теңизиниң қурып барыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў мақсетинде абаданластырыў жумысларын алып барып атырған Сирдәрья ўәлаятынан келген бир қатар механизатор ҳәм хызметкерлердиң ҳалынан хабар алды.

Илаж даўамында байрам дастурханы жайылып, районлық Мәденият хызметкерлери тәрепинен концерт бағдарламасы қойып берилди. Соңынан шөлкемлестириўшилер тәрепинен байрам саўғалары тапсырылды.

Өз гезегинде бул жерде ислеп атырған механизатор ҳәм басқа хызметкерлер байрам кешесин шөлкемлестирген район ҳәкимине рахмет айтып өзлериниң жақсы тилеклерин билдирди.

18-январь күни  район ҳәкими П.Ещанов районымыздан барып ислеп атырған механизаторларды хошаметлеў мақсетинде ҳәр бирине 2.000.000 сумнан ақша, 1 данадан уялы телефон ҳәм азық-аўқат өнимлерин байрам саўғалары сыпатында тапсырды.

Р.УТЕПБЕРГЕНОВ.

 

Бөлимлер