Арал теңизиниң қурыған ултанынан суў шықпақта (фото)

Арал теңизиниң қурыған аймағынан шыққан жер асты суўы: тереңлиги 150 метр, секундына 7 литр суў, күнине 400 куб. 

Аралдың астындағы таслар…
Бир ўақытлары усы жерлерде 50 метр бийикликте суў болған. Үлкен бир қала суў астында қалып кеткенге мегзейди…

Енди болса теңиздиң қурыған ултанынан суў шықпақта…

Дерек: karinform.uz

Бөлимлер