Хожели районындағы «колодец»лер жаўылып атыр

Хожели районы «Антакия» ресторанында жақында жүз берген бахытсыз ўақыядан кейин Хожели районы ҳәкиминиң тапсырмасы менен район аймағындағы анықланған ашық турған 5 «колодец»лердиң аўзы бетон плита менен бастырылмақта.

Текст: makan.uz

Бөлимлер