Олий Мажлис депутаты Қанлыкөл районында

2019-жыл 28-январь күни Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық палатасы депутаты З.Ханиязов Қанлыкөл районында болып, райондағы «Наўрыз» аўыл пуқаралар жыйында район ҳәкими қатнасында халық пенен ушырасыў өткерди.

Ушырасыў барысында, Өзбекстан Республикасы Президентиниң Олий Мәжилиске усынған Мүрәжатнамасының мазмунына тоқталып, Мүрәжатнама тийкарында социаллық-экономикалық, қурылыс, туризм ҳәм басқада тараўларды раўажландырыў барысында республикамыздың экономикалық потенциалын асырыў бойынша талап ҳәм тапсырмаларының орынланыўы барысында исленип атырған илажлар бойынша кең түрде түсиниклер берип өтти.

Буннан соң, халықты жасаў жағдайында, жумыс бабында ҳәмде мәмлекетлик мәкемелердеги хызметлер барысында ушырасып атырған машқалалары менен усыныслары тыңланды, анықланған машқалаларға өз орнында шешим табылды.

Соның менен бирге, халық депутатларының районлық Кеңес депутатлары тәрепинен район аймағындағы пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларында алып барып атырған жумыслары менен өткерилип атырған илажлары көрип шығылып, 2019-жылғы «Жол картасы»на киритилген мәселелердиң орынланыўы бойынша ўазыйпалар белгилеп берилди.

Сондай-ақ, район аймағындағы қурылыс объектлерин барып көрди ҳәм ҳәзирги күндеги жағдайы менен танысты.

Буннан кейин, районлық 15-санлы аўыллық шаңарақ поликлиникасы менен районлық 3-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде болып, алып барылып атырған жумыслары ҳәмде тараўдағы ушырасып атырған машқалаларды сапластырыў бойынша тийисли тараў ўәкиллерине тапсырмалар берилди.

 

Дерек: kanews.uz

Бөлимлер