КМУда төлем контрактыӊыз ҳаққында енди телефон аркалы билип турыӊ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниӊ студентлери енди контракт суммалары ҳаққындағы мағлыўматларды қәлеген жерде турып билиў имканиятыне ийе болады.

Университетдиӊ информациялық қәўипсизлигин тәминлеў бөлими баслығы Наўрыз Нөкисбаев өз дөретўшилигинде және бир жаӊалық ашты.

«Бул программаныӊ өзгешелиги тарепи сонда, енди университетимиздиӊ студент жаслары ҳәр бири контракт суммалары ҳаққында мағлыўматларын билиў ушын ўақыт ажыратып маркетинг бөлимине келиў шәрт емес. Олар қәлесе үйинде, қәлесе басқа жерде жүрипта, ҳәттеки сабақ ўақтында да төлеген контракт ҳәм қарыз муғдары ҳаққында ID кодлары арқалы билип барыўы мүмкин»-дейди программа тийкаршысы Н.Нөкисбаев

ID код – ҳәр бир студент тек өзи билетуғын кодлар болып, ол арқалы тек өзине тийисли төлем суммаларын билип барылады.

Еслетип өтемиз бул бағдарламаны ислеп шықкан Н.Нөкисбаев алдын сабақлар кестесин билип турыўы ушын KSU бағдарламасын ислеп шыққан еди. Онда ҳәр бир факультетке, кафедра ҳәм топарларға тийисли сабақлар кестеси киритилген.

Программа ҳаққында

Бул бағдарлама андроид телефонлары ушын арналған болып,(APK format) оннан қолланыў ушын karsu.uz сайты арқала жүклеп алынады ҳәм арнаўлы ID кодлары арқалы контрактқа толеген суммаӊызды тексерип барасыз. Ҳәр бир студент тек өзине тийисли ID кодына ийе болады. Төмендеги скриншотлар аркалы программадан қалай пайдаланыу көрсетлиген.

Парахат Ажимуратов

КМУ журналистика тәлим бағдары 3-курс студенти

Бөлимлер