Қарақалпақстанның ең шетки аймағының халқы Мәмлекетлик хызметлер орайы хаққында қандай пикирде?

 


Мен Қарақалпақстан ППЖ турғыны Тулаев Жумабай, бир неше жыллардан берли жасап атырған уйиме мулк хуқуқын алалмай хәм қайсы мәмлекетлик уйымга хабарласыуды билмей журген едим.Буннан соң Конырат районы Мәмлекетлик хызметлер орайы қанийгелери уйиме келип арнайы усындай өзбасымшалық пенен қурылган уй-жайларға мулк ҳуқуқын алыу ушын МК-461 санлы акция шеңбериндеги Министрлер кабинеты қарары қабыл етилгенлиги хәм мениң жайымда усындай өзбасымшалық пенен қурылған деп  есапланатуғынлығы хаққында  тусиндирип өтти.

Сол ўақыттың өзинде көшпели тәризде мурәжатымды қабыллап алды. Мине бугинги кунде арадан көп узамай Қонырат районы Мәмлекетлик хизметлер орайы қәнийгелери ҳәким карарын уйиме әкелип тапсырды, бул мен ушын және бир жеңиллик болды. Артықша ўакыт ҳәм шығымлардың алдын алды десем асыра айтқан боламайман. Ҳәзирги кунде тыныш хәм абат елимиздеги усындай жаратылып атырған жеңилликлер ушын Журт басшымыздан қалаберсе усындай алыс ауыл ҳәм посёлкалардағы пуқаралардың әўерегершилигиниң алдын алыу мақсетинде аянбай  жан куйдирип,мийнет етип атырған Мәмлекетлик хизметлер агентлиги ҳәм оның орайлары қәнийгелерине шексиз миннетдаршылығымды билдиремен!  

Қарақалпақстан ППЖ турғыны Тулаев Жумабай

Бөлимлер