Ўатан – мениң нәзеримде!


Елимизде имкәнияты шекленген жаслар, майып, көзи әззи, еситиў қәбилети шекленген, сөйлеў мүмкиншилигине ийе болмаған жаслар ҳуқықларын қорғаў, оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, оларға жәмийетте тең имкәниятлар жаратыў, ҳуқықый психологиялық-педагогикалық жәрдем көрсетиў мақсетинде көплеген ис-илажлар әмелге асырылмақта.

Атап айтқанда, Президентимиз тәрепинен 2017-жыл 1-августтағы «Майыпларды мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаў системасын және де реформаластырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы Бийлиги тийкарында Өзбекстан Жаслар аўқамы жанында «Имкәнияты шекленген жаслар ҳәм балалар орайы»ның шөлкемлестирилиўи сөзимиз дәлийли. 


Орай өз мақсет ҳәм ўазыйпаларынан келип шығып, «Ўатан – мениң нәзеримде!» атамасында майыплығы болған 7-14 жастағы балалар дөретиўшилик жөнелисинде ҳәм 14-30 жастағы майыплығы болған жаслар арасында дөретиўшилик ҳәм әмелий жөнелисте таңлаў жәриялады. Бул таңлаў 2019-жылдан баслап ҳәр жылы басқышпа-басқыш өткерилиўи режелестирилген болып, усы жылдың  18-24- күнлери қала ҳәм районлық басқышлары болып өтти. Таңлаўға жәми «Сүўретлеў көркем өнери» жөнелисине  87 қатнасыўшы, «Биссер тоқыў» жөнелисине 10 қатнасыўшы, «Тоқыўшылық» жөнелисине 40 қатнасыўшы, «Өнерментшилик» жөнелисине 18 қатнасыўшы, «Сувинер» жөнелисине 6 қатнасыўшы ҳәм «Ойыншықлар соғыў» жөнелисине 19 имкәнияты шекленген жаслар қатнасыў ушын арзалар тапсырды. Жойбар шеңберинде дөретиўшилик жумыслар таңлаўының районлық басқышлары көргизбе ҳәм саўда-ярмарка тәризинде өткерилди.

Олардан таңлап алынған жәми 68 қатнасыўшы таңлаўдың Қарақалпақстан Республикалық басқышында қатнасыўы белгиленген болса, бүгин 16-март күни олардан 45 майыплығы болған жаслар қатнасты. 

 Таңлаўдың Қарақалпақстан Республикалық басқышында жеңимпаз болғанлар усы жылы март айының соңғы cәнелеринде өткерилиўи режелестирилген Республикалық жуўмақлаўшы басқышта қатнасыў ҳуқықына ийе болады ҳәм Өзбекстан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң I, II ҳәм III дәрежели дипломлары, естелик саўғалары менен сыйлықланады.

Сондай-ақ, Сыйлық сыпатында усы таңлаўдың жуўмақлаўшы басқышы жеңимпазларының дөретиўшилик жумыслары Россияның Москва қаласында көргизбе ҳәм аукцион тәризинде көрсетилиўи белгиленген.

Бөлимлер