Қорғаныў министрлигиниң Арқа-батыс әскерий округи армиялары командири өзгерди

Өзбекстан Қорғаныў министрлигинде жаңа тайынлаў әмелге асырылды, деп хабар берди министрлик баспасөз хызмети.

Өзбекстан Президентиниң тийисли пәрманына тийкарланып, Арқа-батыс әскерий округи армиялары командири лаўазымында хызмет етип киятырған полковник Фарҳод Нибижонович Ортиқов лаўазымынан азат етилип, Шыршық жоқары танк командирлик-инженерлик билим журты армиялары командири лаўазымына тайынланды.

Фото: Қорғаныў министрлиги

Оның орнына округ армиялары командири етип Шығыс әскерий округине қараслы Ғурумсарай гарнизонындағы әскерий бөлимлердиң биринде командир лаўазымында хызмет етип киятырған полковник Дилшод Садуллоевич Чориев тайынланды.

Аўдарма: makan.uz

 

 

Бөлимлер