Жоқарғы Кеңес Баслығы Қанлыкөлде көшпели қабыллаў өткерди

26-март күни Қанлыкөл районының «Дослық» мәкан пуқаралар жыйынында болып өткен көшпели қабыллаўға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов қатнасты.

Өткерилген көшпели қабыллаў барысында пуқаралар тийкарынан социаллық әҳмийетке ийе болған объектлерди қурыў, өз исбилерменлигин баслаў, жумыссызлық, медициналық ҳəм коммуналлық хызмет көрсетиў сыяқлы мәселелерде мүрәжат етти.

Қабыллаўда 10 нан аслам мүрəжатлардың белгили бөлеги орнында өз шешимин тапқан болса, қосымша үйрениў ҳəм ўақыт талап ететуғын мүрəжатлар бойынша тийисли министрлик, мəкеме ҳəм шөлкемлердиң басшыларына анық тапсырмалар берилди.

— Биз жасайтуғын аймақта бир неше жыллардан берли газ машқаласы шешилмей, қыстың күнлери отын сатып алыў, көмир жағыў жумыслары бизди оғада қыйнайтуғын еди,— дейди «Жаңа қала» аўыл пуқаралар жыйыны турғыны Улбазар Сметова. — Тийисли орынларға мүрәжат етсек те машқала унамлы шешилмей киятырған еди. Бүгинги көшпели қабыллаўда мүрәжатымыз тыңланып, усы жылдың 1-август сәнесине шекем бул мəселе шешимин табатуғын болды.

Көшпели қабыллаўға Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Ҳ.Халимов қатнасты.

Бөлимлер