Шоманай районында шигит егиў жумыслары басланди

Шоманай районында 2019-жыл ҳасылы ушын 193 фермер хожалықлары тәрепинен жәми 4 973 гектар майдан ширит егиўге ажыратылды. Усы жылы 1 523 гектар майданға “С-4727” ҳәм 3 450 гектарға “Султан” сортларын егиў режелестирилди. Пахтаға ажыратылған жер майданларының 800 гектарына қосқатар усылында, 4173 гектарына болса қатар арасы 60 см схемаларында шигит егиледи.

  

Ҳәзирги ўақытта егиўге зәрүр болған 298,4 тонна туқымлық шигит дәриленип, мәўсимге тайын ҳалатта. Туқымлық шигитлерди фермер хожалықларына жеткерип берилиўин тәмийинлеў ушын 7 шигит тарқатыў шахабшалары шөлкемлестирилди. Шигит жибитиў ушын 210 шуқыр мәўсимге таяр етип қойылған.

    

Шигит егиў мәўсимин шөлкемлескенлик пенен өз ўақытында, сапалы алып барыў мақсетинде тәжирийбели қәнийгелер, хожалық белсендилери басшылығында шигит егиў отрядлары шөлкемлестирилди. Егиў отрядларына зәрүр техника ҳәм механизмлер бириктирилди. Сондай-ақ, ҳәр бир отрядқа көшпели оңлаў устаханаларыда бириктирилди.

  

Шигит егиў ушын сарыпланатуғын туқымлық, жанылғы, минерал төгинлер, механизация хызметлери, ис ҳақылары ҳәм басқа қарежетлер ушын 5 млрд. 918,1 млн. сўм сарыпланыўы есап-китап қылынған.

  

Шигит егиў техникалары ушын зәрүр болатуғын 1286 тонна жанылғы майлаў материаллары дерлик таяр етип қойылған. Мәўсимде қатнасатуғын 56 дана шигит егиў сеялкаларының ҳәр бирине орташа бир күнде 6-6,5 гектардан жер майдани туўры келеди. Сондай-ақ, 36 дана сүрим тракторларының ҳәр бирине күнине орташа 10-11 гектар майдан туўры келип, жәми ажыратылған жер майданларындағы сүрим ҳәм егис жумысларын қысқа мүддет ишинде тамамлаў режелестирилмекте.

  

22-март күни районның «Бирлешик» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы “Кылышназаров Мердан” фермер хожалығында өткерилген көргизбели семинар менен шигит егиў жумыслары баслап берилди. Көргизбели семинарда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары С.Хожаметов, Шоманай районы ҳәкими Б.Янгибаев, район секторлары басшылары, аўыл хожалығы карханалары басшылары қатнасты.

   

Бүгин жерге егилген шигитлерден тәрбиялаў жумыслары жақсы болса, әлбетте, ертең мол ҳасыл жыйнап аламыз. Мол ҳасылдан пайда болған қырманлар мәмлекетимиз экономикасының еледе жетилисиўине салмақлы орынды тутады. Экономикасы раўажланған мәмлекет халқы болса параўан турмыс кеширеди.

      

Бөлимлер