Қарақалпақстаннан 3 директор “Мениң сүйикли директорым” жойбарында қатнаспақта

Билимлендириў министрлиги тәрепинен “Мениң сүйикли директорым” жойбары жәрияланған. Жеӊимпаз министрликтиӊ телеграм каналында кеӊ жәмийетшиликтиӊ ашық даўыс бериў жолы менен анықланады. Бул жойбарда Қарақалпақстан Республикасынан 3 директор қатнаспақта.

Қараөзек районы 31-ИДУМ директоры Жумахан Нуратдинова (қатнасыўшыныӊ саны № 58),

Илич Косыбаев Қараөзек районы 28-санлы улыўма билим бериў мектебиниӊ директоры (қатнасыўшыныӊ саны № 36),

Мойнақ районы 4-санлы улыўма билим бериў мектебиниӊ директоры Мақсетбай Аметов(қатнасыўшыныӊ саны № 13)

@xtvtashishlari қәлеўшилер болса көрсетилген мәнзилге кирип, директорларға даўыс бериўине болады.

Дерек: zaman.uz

Бөлимлер