Қарақалпақстанда исбилерменлердиң ҳуқықларын қорғаўшы ўәкил өз жумысын баслады

«Исбилерменлик хызметин қорғаў системасын түптен жетилистиириў ҳәм прокуратура органлары хызметин оптималластырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 15-март күнги ПП-5690-санлы Пәрманына муўапық Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў бойынша ўәкил  администарциясының жаңа структурасы тастыйықланды ҳәм Қарақалпақстан Республикасында ис алып барыўшы Исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў бойынша ўәкилдиң Бас инспекторы ҳәм жетекши инспекторлары ѳз жумысларын баслады.

Пәрманға тийкар 2019-жыл 1-апрельден баслап исбилерменлик субъектлери хызметинде ѳткерилетуғын тексериўлерди муўапықластырыў ҳәм қадағалаўшы органлар тәрепинен ѳткерилетуғын тексериўлердиң нызамлылығы үстинен қадағалаў ўәкил тәрепинен әмелге асыралады.

Ўәкилдиң Қарақалпақстан Республикасындағы инспекторлары исбилерменлердиң ҳуқықларын қорғаў бойынша ѳз ўәкилликлерин әмелге асырыўда:

қадағалаўшы органлар тәрепинен исбилерменлик субъектлери хызметинде тексериўлер ѳткериў тараўындағы нызамшылық талапларына әмел етилиўин қадағалайды;

қадағалаўшы органлардың исбилерменлик субъектлери жумысында тексериўлер ѳткериў хаққындағы буйыртпаларын кѳрип шығады ҳәм олардың тийкарлығын үйренеди (бунда: исбилерменлик субъектлери жумысларында тексериўлерди ѳткериў ушын разылық бериў яки бермеў мәселесин кѳрип шығады, сондай-ақ ѳткерилип атырған тексериўлерди мүддетлерин ҳәм тәртиплерин қадағалайды);

Исбилерменлик субъектлериниң мүрәжатларын кѳрип шығады.

Ўәкил инспекторлары мүрәжатларды кѳрип шығыўда исбилерменлик субъектлериниң ѳз ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин бузып атырған мәмлекетлик органларының ҳәм басқа мәкемелердиң қарарлары, олардың лаўазымлы шахсларының ҳәрекетлери (ҳәрекетсизлиги) үстинен берилген шағымларды кѳрип шығады.

Ал, исбилерменлик субъектлери ортасында жүзеге келетуғын экономикалық келиспеўшиликлер, исбилерменлик хызмети менен байланыслы болмаған, шаңарақ, мийнетке байланыслы ҳәм басқа ҳуқықый мүнәсибетлерден келип шығатуғын келиспеўшиликлерди шешиўге байланыслы шағымлар, сондай-ақ судлардың, оператив-излеў хызметин әмелге асырыўшы органлардың, тергеў, сорастырыў ҳәм жазаны орынлаў органларының ўәкиллигине киритилген мәселелерди Ўәкил инспекторлары тәрепинен кѳрип шығылмайды.

Ўәкил инспекторлары исбилерменлик тараўындағы нызамбузыўшылық жағдайлары бойынша қадағалаўшы органлардың айыпкер лаўазымлы шахсларын нызам менен белгиленген тәртипте жуўапкершиликке тартыў шараларын кѳреди.

 

Б.С.Даулетияров

Өзбекстан Республикасы

Президенти жанындағы

Исбилерменлик субъектлериниң

ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў

бойынша ўәкил администрациясының

Қарақалпақстан Республикасындағы

Бас инспекторы ўазыйпасын атқарыўшысы   

Бөлимлер