Пуқаралар мүрәжати ҳәр дайым итибарда ма?

 Бүгин тез пәт пенен раӯажланып атырған елимизде ҳалқымызға бәрше имканиятлар бар. Алдынлары пуқаралар узыннан узын нәӯбетлер, әӯерегершиликлер, бюрократия, коррупция ҳәмде бир мәселеде бир неше мекемелерге мүрәжат етиӯине туӯра келетуғын еди. Ҳәзирде пуқаралар тек ғана Мәмлекетлик хызметлер орайына мүрәжат етиӯи арқалы артықша ӯақыт ҳәм аӯерегершилик, қәрежетлерин тежеӯ арқалы сол жердиң өзинде өз мәселелерине унамлы шешим табылмақта.

Президентимиздиң ҳалыққа "Мәмлекетлик хызметлер көрсетиӯдиң миллий системасын түптен реформалаӯ ис-иләжлары ҳаққында" ғы пәрманынына муӯапық орайға айрым себеплер менен келе алмай атырған пуқаралар ушын көшпели қабыллаӯ шөлкемлестирилген. Ҳалық пенен сәӯбет шын мәнисте оның дәрт ҳәм тәшӯишлерине шерик болғанда ғана өз нәтийжесин береди. Сонлықтан Қоңырат районы Мәмлекетлик хызметлер орайының бир қатар жан күйер ҳызметкерлери тәрепинен район аймағынан алыс аймақта жайласқан Қарақалпақстан ҳәм Жаслық посёлка пуқаралар жыйыны аймағында жайласқан бөлимшелер тәрепинен пуқараларға жыл басынан усы күнге шекем 1225 мәмлекетлик хызметлер көрсетилди. Атап айтатуғын болсақ посёлка турғынларына Өзбекстан Республикасы Президентиниң "Пуқараларды социаллық қоллап қуӯатлаӯ бойынша қосымша ис-иләжлар ҳәмде өз басымшалық пенен қурылған турар жайларға мүлк ҳуқықын бериӯ бойынша бир мәртелик улыӯма ҳалықлық акциясын өткериӯ ҳаққында" ғы 2018-жыл 20 апрелдеги ПҚ-5421 санлы пәрманын орынланыӯын тәмийнлеӯ ис-иләжлары ҳыққында Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 21 июндағы 461-санлы қарарына муӯапық мүрәжатлары қабылланып унамлы шешилип, пуқараларға мүлк ҳуқықын бериӯши район ҳәкими қарарлары үйлерине апарып берилди.

Соның менен биргеликте районда орайға келиӯ мүмкиншилиги болмаған II-топар майыплығы болған пуқаралардың үйлерине барған ҳалда бир қанша хызметлер көрсетилмекте. Алыс аймақларға шыққан ҳалда тараӯ қәнийгелери тәрепинен үгит-нәсият жумыслары алып барылды. Бугинги күнде орайда жәми 138 юридикалык, 273 жеке тәртиптеги исбилерменлер мәмлекетлик дизимнен өткерилди.

Буннан көринип турғанындай орынларда Мәмлекетлик хызметлер орайы арқалы ҳалыққа ҳәм исбилерменлик субъектлериниң күнделикли мәселелерине тезлик пенен шешим табылмақта. Бул ҳалқымызға шексиз қолайлықлар жаратып, заманагөй ҳәм инновацион хызмет көрсетиӯдиң иске түскенлигинен дерек береди.       

 

Қоңырат районы Мәмлекетлик хызметлер орайы Ҳүжжетлерди қабыллып алыӯ ҳәм усыныӯ бөлими бас қәнийгеси:     Г.М.Дощанова

Бөлимлер