Қанлыкөлде ҳаял пахса дийуалдың астында қалып қайтыс болды

Zaman.uz сайтының хабаршысы мәлим етиўинше, Қанлыкөл районы «Наўрыз» АПЖ да ҳаял жай дийўалының астында қалып қайтыс болған.

Хабарда айтылыўынша, пуқара алдынғы турған үйи бузылып, таза жайға көшкен. Усы жылы 26-апрель күни азанда район орайына баратырғанда гөне жайының қасынан өтеди. Төбеси жоқ, төрт дийўалы менен турған жай тосыннан қулап түседи, нәтийжеде қасынан өтип баратырған үй ийеси, жайдың астында қалып қойған. Бул ҳәдийседен ҳаялдың жақынлары кеште хабардар болған.

Ал, тастыйықланбаған (марҳумның намазында айтылған) мағлыўматқа қарағанда, гөне жай - атпа жай болған (пахсадан). Бахытсыз ҳәдийсе жүз берген күни азанғы ўақыт (жаўын жаўғанлықтан) жер тайғақ болған. Гөне жайдың дийўалының қасы тайғақ болғанлықтан ҳаял тайғанап жығылады, жығылып атырып дийўалға сүйенеди. Нәтийжеде тозыўы жеткен жайдың дийўалы ҳаялдың үстине қулап кетеди. Ҳаял үйине базардан келмеген соң оның жақынлары кешке жақын ҳаялды излей баслайды. Қулаған дийўал шетинен шығып жатқан ҳаял көйлегениң етеги арқалы ҳаялдың денеси табылған. Ҳаялдың жасы елиўден өткен.

Бул ҳәдийсе бойынша Ишки ислер министрлиги толық рәсмий мағлыўмат бериўин күтемиз.

Бөлимлер