Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 120 жаңа кәрхана шөлкемлестириледи"

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ (5-бөлим)

Заманагөй транспорт, социаллық инфраструктура ҳәм мәлимлеме-коммуникацияларын раўажландырыў саласында да көп жумыслар исленбекте. Мәселен, соңғы бес жылда  151 километрлик жаңа газ тармақлары қурылды. 108 километрлик газ тармақлары реконструкцияланды ҳәм капитал оңлаўдан шығарылды. Усының нәтийжесинде  77 мыңға шамалас шаңарақта тәбийғый газ тәмийнаты түп-тийкарынан жақсыланды. Ҳәзирги ўақытта 239 билимлендириў мәкемеси, балалар спорты объекти, музыка ҳәм көркем-өнер мектеби, 24 медициналық мәкеме жаңадан қурылды, реконструкцияланды ҳәм капитал оңланды.

Ғәрезсизлик жылларында Қарақалпақстан Республикасындағы илимий мәкемелер ҳәм жоқары оқыў орынларында көплеген фундаментал ҳәм әмелий изертлеўлер алып барылмақта. Өткен жылы қарақалпақстанлы илимпазлар тәрепинен  100 томнан ибарат «Қарақалпақ фольклоры» баспадан шығарылғаны үлкен мийнеттиң өними екенине гүман жоқ. Ендиги ўазыйпа әне усындай бийбаҳа руўхый байлықтың жас әўладымыздың жүрегинен терең орын алыўы ушын перзентлеримиздиң китап­қумарлық мәдениятын арттырыўдан ибарат.

Ғәрезсизлик жылларында спорт, әсиресе, балалар спортын раўажландырыў бойынша әмелге асырылған кең көлемли жумыслар жоқары нәтийжелерин бермекте. Буны қарақалпақстанлы спортшы жаслардың соңғы бес жылда континент ҳәм жәҳән чемпионатларында, абырайлы халықаралық турнирлерде 70 алтын, 76 гүмис ҳәм 120 қола медальды қолға киргизгени мысалында да айқын көриў мүмкин.

Әне усындай шебер спортшыларымыздан аўыр атлетикашылар Мансурбек Чашемов, Рустем Жаңабаев, Бахрам Мендибаев, академиялық ескек есиў бойынша континент чемпионы Абубакир Узақбаев, грек-рим гүресиниң устасы Турабек Тиркашев, самбошы Азамат Турданов, шотокан-каратэ-до бойынша жаслар арасындағы жәҳән чемпионлары Алламурат Орынбаев, Айсанем Алламбергенова сыяқлы жасларымыздың атларын айрықша атап өтиў орынлы болып табылады.

Ҳүрметли дослар!

Бизиң сайлаўалды бағдарламамызда елимиздеги барлық аймақлар қатарында Қарақалпақстан Республикасын социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша анық ўазыйпалар белгилеп алынған. Бүгинги имканияттан пайдаланып, олар ҳаққында қысқаша тоқтап өтиўге рухсат еткейсиз.

Қарақалпақстан Республикасында соңғы 5 жылда жаңа өндирис қуўатлықларын қурыў, ҳәрекеттегилерин модернизациялаў бо­йынша улыўма нырқы дерлик 6 триллион сумлық 574 инвестициялық жойбарды әмелге асырыў режелестирилмекте. Атап айтқанда, Тақыятас ыссылық электр станциясында 678 миллион долларлық инвестиция есабынан 230-280 мегаваттлы еки пуў-газ қурылмасын қурыў нәзерде тутылмақта. Сондай-ақ, Қубла Кореяның «Самсунг инжиниринг» компаниясы менен биргеликте улыўма нырқы  300 миллион долларболған жаңа пиролиз улеводород заводын қурыў мөлшерленбекте.

Бундай ири жойбарлар ҳаққында сөз еткенде, Сүргил кәнин үскенелеўдиң екинши басқышын қурыў, Шығыс Бердақ ҳәм Арқа Бердақ кәнлеринде компрессор станциясын қурыў ар­қалы қосымша үскенелеўге қаратылған жойбарларды айрықша атап өтиў орынлы.

Жеңил санаат, был­ғары-аяқ кийим ҳәм фармацевтика тармақларында келеси бес жылда  92 инвестициялық жойбар әмелге асырылады. Шымбай, Беруний, Хожели, Әмиўдәрья, Елликқала, Төрткүл ҳәм Қоңырат районларында тоқымашылық кәрханаларын қайта шөлкемлестириў ҳәм кеңейтиў есабынан республикада пахта талшығын қайта ислеў дәрежеси бүгинги күндеги 13,5 проценттен 2021-жылға барып  45-50 процентке жеткериледи.

2017-2021-жылларда текстиль ҳәм тигиў-трикотаж санаатын буннан былай да раўажландырыў илажлары бағдарламасына муўапық, елимиз бойынша жақын бес жылда 2 миллиард 200 миллион долларлық инвестиция тартылып,  120 жаңа кәрхана шөлкемлестириледи, ҳәрекеттеги 20 кәрхана модернизацияланады. Нәтийжеде елимизде тоқымашылық, тигиў ҳәм трикотаж өнимлерин ислеп шығарыўдың көлеми 2,2 есеге көбейеди.

Сондай-ақ, 2017-жылдың 1-январынан баслап гезлеме, таяр тигиўшилик буйымлары, шулық ҳәм бас кийим өнимлерин экспорт етиўден түскен валюта қаржыларының бир бөлегин коммер­циялық банклерге сатыў тәртиби бийкар етиледи.

Шавкат Мирзиёев: «Мен тек ғана өзбек халқының емес, бәлким қарақалпақ халқының да перзентимен!» >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Гейде мен өзим, аграр ирригатор болмағанымда, бәлким шайыр боларма едим, деп ойлап қаламан">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда кейинги бес жылда 13 триллион 300 миллиард сумлық инвестиция өзлестирилди">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда соңғы бес жылда 6 мың 500 жаңа киши бизнес субъекти шөлкемлестирилды" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 120 жаңа кәрхана шөлкемлестириледи">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда улыўма нырқы дерлик 213 миллион доллар болған 8 инвестициялық жойбар әмелге асырылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: " 2017-жылы Нөкис қаласында 20 көп қабатлы турақ жай қурылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда шетки аймақлардың халқы ушын 12 жаңа жөнелис шөлкемлестириледи" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда келеси бес жылда 8 үлги жойбардағы балалар бақшасын қурылады">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 16 кәрханада импорт орнын басатуғын дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады"
 

Бөлимлер