Шавкат Мирзиёев: " 2017-жылы Нөкис қаласында 20 көп қабатлы турақ жай қурылады"

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ (7-бөлим)

Ҳүрметли ўатанласлар!

Келеси жылларда хал­қымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын арттырыўға қаратылған жумысларды даўам еттириў турақлы дыққат итибарымызда болады.

Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаў, кекселерге ғамқорлықты күшейтиў, аналықты ҳәм балалықты қорғаў, шаңарақ ҳәм мәҳәлле институтларына итибар, ҳаял-қызлар ҳәм жаслардың жәмийеттеги орнын ҳәм абырайын арттырыў — тийкарғы ўазыйпамыз болып табылады.

Буннан былай ҳәр бир районға ҳәм қалаға, керек болса, ең шетки елатлы пунк­лерге ҳәм аўылларға шекем кирип барамыз. Ол жерде жасап атырған адамлардың дәртин тыңлаймыз, маш­қалаларын шешиўге қаратылған бағдарламалар ислеп шығамыз ҳәм орынланыўын қатаң түрде қадағалаймыз.

Усы мақсетте биз 15 арнаўлы бағдарлама ислеп шығып, оларды әмелге асырыў үстинде жумыс ислеп атырмыз. Бул бағдарламалардың айырымлары тийисли пәрман ҳәм қарарлар менен тастыйықланып, олар бойынша әмелий жумыслардың баслап жиберилгенин айтыўымыз керек.

Рухсатыңыз бенен, әне усы бағдарламалардың тийкарғы мазмун-мәнисине  итибарыңызды қаратпақшыман.

Бириншиден, Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке меншикти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы комплексли илажлар бағдарламасы ислеп шығылып, пәрман менен тастыйықланды.

Қарақалпақстан Республикасында да әне сол бағдарламада белгиленген ўазыйпалардың орынланыўын толық тәмийинлеў, соның ишинде, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерине коммерциялық банклер тәрепинен ажыратылатуғын кредитлердиң муғдарын келеси 5 жылда кеминде 3 есеге арттырыў режелестирилмекте. Сол дәўир ишинде бул жерде 6 мыңнан аслам жаңа киши бизнес субъектин шөлкемлестириў ҳәм олардың улыўма санын 16 мыңға жеткериў илажлары көриледи.

Екиншиден, 2017-2021-жылларда аўыллық жерлерде жаңаланған үлги жойбарлар бойынша арзан турақ жайлар қурыў бағдарламасы ислеп шығылып, 2016-жыл 21-октябрьдеги қарар менен тастыйықланды.

Бул бағдарламада аўыллық жерлердеги кем тәми­йинленген ҳәм жас шаңарақларды социаллық қоллап-қуўатлаў, қолай ҳәм арзан жайларды қурыў жолы менен олардың бул бағдардағы талабын қанаатландырыў бойынша анық илажлар белгиленди.

Бағдарламада аўыллық жерлерде үш түрдеги үлги жойбар тийкарында арзан және ықшам турақ жайларды қурыў нәзерде тутылмақта. Келеси жылы Қарақалпақстан Республикасында 827 шаңараққа мөлшерленген әне усындай турақ жайлар қурылады. Ҳәр бир шаңарақ өзиниң талабына ҳәм имканиятына қарай, қәлесе еки ханалы, қәлесе үш ямаса төрт ханалы турақ жайға буйыртпа береди. Сондай-ақ, халықтың талабына бола, бурынғы жойбарлар бойынша да және 135 турақ жай қурылады.

Солардың қатарында, қала халқын арзан ҳәм қолай турақ жай менен тәмийинлеўге де айрықша итибар қаратылады. 2017-жылы Нөкис қаласында 20 көп қабатлы турақ жай қурыў нәзерде тутылған. Нәтийжеде 710 шаңарақ заманагөй, арзан турақ жайға ийе болады.

Буннан тысқары, жәми­йетимиздиң белсенди жаслары ушын келеси жылда Нөкис қаласы, Шымбай, Қоңырат ҳәм Кегейли ра­йонларында бир-бирден «Камалат» үйлери қурылып,  110 жас шаңарақ заманагөй турақ жай менен тәмийинленеди.

Соның менен бирге, қала ҳәм аўылларымыздың келбетин түп-тийкарынан жақсылаў, социаллық инфраструктура тармақларын раўажландырыў, халықтың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын арттырыў бойынша кең көлемли жумыслар даўам еттириледи. Солардың қатарында, 2017-жылы Нөкис қаласындағы Мәмлекетлик үлкетаныў музейи имаратын қурыў, бул жердеги Жас тамашагөйлер театры ҳәм «Айдын жол» спорт комплексин реконструкциялаў жумыслары жуўмақланады.

Барлық районларда заманагөй мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайлары қурылады. Сондай-ақ, 8 мәденият ҳәм дем алыў бағы жаңадан қурылады, 4 бағ капитал оңланады. 14 мектепте ҳәм 9 медицина мәкемесинде жаңа қурылыс, 190 мектепте, 51 кәсип-өнер колледжинде, 25 емлеў орнында реконструкциялаў ҳәм ири оңлаў жумыслары әмелге асырылады.

Шавкат Мирзиёев: «Мен тек ғана өзбек халқының емес, бәлким қарақалпақ халқының да перзентимен!» >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Гейде мен өзим, аграр ирригатор болмағанымда, бәлким шайыр боларма едим, деп ойлап қаламан">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда кейинги бес жылда 13 триллион 300 миллиард сумлық инвестиция өзлестирилди">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда соңғы бес жылда 6 мың 500 жаңа киши бизнес субъекти шөлкемлестирилды" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 120 жаңа кәрхана шөлкемлестириледи">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда улыўма нырқы дерлик 213 миллион доллар болған 8 инвестициялық жойбар әмелге асырылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: " 2017-жылы Нөкис қаласында 20 көп қабатлы турақ жай қурылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда шетки аймақлардың халқы ушын 12 жаңа жөнелис шөлкемлестириледи" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда келеси бес жылда 8 үлги жойбардағы балалар бақшасын қурылады">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 16 кәрханада импорт орнын басатуғын дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады"
 

Бөлимлер