Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда шетки аймақлардың халқы ушын 12 жаңа жөнелис шөлкемлестириледи"

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ (8-бөлим)

Үшиншиден, Аймақлық автомобиль жолларын қурыў ҳәм реконструкциялаў бағдарламасында халықаралық ҳәм мәмлекетлик әҳми­йетке ийе жоллар менен бирге, ўәлаятлық, жергиликли ҳәм қала автомобиль жоллары тармағын раўажландырыў, оларды оңлаў және зәрүр дәрежеде сақланыўын тәмийинлеўге қаратылған анық илажлар нәзерде тутылады.

Сондай-ақ, соны да атап өтиў керек, көпшилик жағдайларда аймақлардың ишки жоллары, өкинишлиси, итибардан шетте қалмақта.

Солай екен, барлық ра­йонларда, әсиресе, шетки орынларда өндиристи раўажландыратуғын болсақ, ол ушын биринши гезекте заманагөй талапларға жуўап беретуғын жол болыўы керек.

Бул әпиўайы мәселе емес, оның шешимин табыў да аңсат емес. Сол мақсетте Қарақалпақстан Республикасында келеси бес жылда улыўма пайдаланыўдағы 550 километрлик жолды реконс­трукциялаў, оңлаў ҳәм кеңейтиў мөлшерленбекте. Буннан тысқары, Нөкис қаласында киши айланба жол қурыў, Досназаров ҳәм Беруний көшелерин реконс­трукциялаў нәзерде тутылмақта.

Төртиншиден, Қала ҳәм аўылларда транспорт тәмийнатын және де раўажландырыў бағдарламасы таярланбақта.

Қарақалпақстан Республикасында халыққа транспорт хызметин көрсетиўдиң сапасын және де арттырыў мақсетинде соңғы 5 жылда 79 автобус, 191 микроавтобус сатып алынды ҳәм 21 қала ҳәм қала әтирапы жөнелислерине қойылды. Бул бағдардағы жумыслардың избе-из даўамы сыпатында лизинг тийкарында және 100 автобус сатып алынады, 106 заманагөй автобәндирги қурылады, шетки аймақлардың халқы ушын 12 жаңа жөнелис шөлкемлестириледи.

Бесиншиден, Аўылларда ишимлик суўы тәмийнаты тармақларын және де кеңейтиў ҳәм модернизациялаў бағдарламасы ислеп шығылмақта.

Бул бағдарламада елимиздиң барлық аймақларының, әсиресе, аўыл халқын ишимлик суўы менен тәми­йинлеў дәрежесин және де арттырыў, заманагөй үнемли ҳәм нәтийжели технологияларды басқышпа-басқыш енгизиў, тәбийғый ресурслардан ақылға уғрас пайдаланыў илажлары белгиленеди. Соның ишинде, келеси бес жылда Қарақалпақстан Республикасында 400 километрлик суў тармағы жаңадан қурылады, 285 километр­ден аслам суў тармағы оңланады, 62 суў қудығы қурылып, реконструкцияланады.

Азия раўажланыў банкиниң 117 миллион долларлық қаржысы тартылып, Әмиў­дәрья, Беруний, Мойнақ, Қоңырат, Нөкис ҳәм Қара­өзек районларында 512 километрлик ишимлик суўы тармағы қурылады. Буннан тысқары, 433 километрлик суў тармағы ҳәм көплеген суў қурылмалары реконструкцияланады. Соның нәтийжесинде республикада 220 мың халықтың ишимлик суўы менен тәмийинлениўи жақсыланып, бул бағдардағы көрсеткиш 85 процентке жеткериледи.

Шавкат Мирзиёев: «Мен тек ғана өзбек халқының емес, бәлким қарақалпақ халқының да перзентимен!» >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Гейде мен өзим, аграр ирригатор болмағанымда, бәлким шайыр боларма едим, деп ойлап қаламан">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда кейинги бес жылда 13 триллион 300 миллиард сумлық инвестиция өзлестирилди">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда соңғы бес жылда 6 мың 500 жаңа киши бизнес субъекти шөлкемлестирилды" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 120 жаңа кәрхана шөлкемлестириледи">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда улыўма нырқы дерлик 213 миллион доллар болған 8 инвестициялық жойбар әмелге асырылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: " 2017-жылы Нөкис қаласында 20 көп қабатлы турақ жай қурылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда шетки аймақлардың халқы ушын 12 жаңа жөнелис шөлкемлестириледи" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда келеси бес жылда 8 үлги жойбардағы балалар бақшасын қурылады">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 16 кәрханада импорт орнын басатуғын дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады"

Бөлимлер