Өрт бойынша xалықаралық статистика мағлыўматлары

Қарақалпақстан Республикасы Өрт қәўипсизлиги басқармасы өртке карсы үгит-нәсият топарының аға инженери, лейтенант Айбек Абдирахманов бизге Өрт бойынша ҳалықаралық стистика мағлыўматларын жоллады. Әлбетте, мағлыўматлар ҳәммемизди сергекликке шақырады.

Өрт мәселелери бойынша халықаралық статистика орайының мағлыўматларына карағанда, бир жыл даўамында 9 млн, ҳәр бир суткада 24 650, ҳәр бир саатта 1027, ҳәр бир минутта 17 өрт келип шығады екен.

Ал усы пайда болған өрттиң себебинен бир жылда 800 000, бир суткада 2 200, бир минутта 90 адам ҳәр түрли дәрежеде денесинде күйик жарақатын алады.

Өрт нәтийжесинде инсанлардың қайтыс болыўы статистикасы буннан да қорқынышлы, бир жылда 100 000, бир суткада 273, бир саатта 11 адам бул дүньядан өтеди.

Өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына әмел етиў, өмиримиздиң қәўипсизлигин тәминлейди. Өрт бул өз-өзинен келип шығатуғын ҳәдийсе емес оған әлбетте қандайда бир фактор себеб болады. Усы факторлардың ең тийкарғысы инсанның абайсызлығы есапланады. Ҳәм буның ақыбетинде жоқарыда көрсетилген қорқынышлы статистика келип шығады. Сол себебли пуқараларымызда өрт қәўип сизлиги қағыйдасына әмел етиўин сорап каламыз.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети

Бөлимлер