Қарақалпақстан Республикасы бажыхана басқармасы тәрепинен баспасөз конференциясы өткерилди

Мәмлекетимизде исбилерменликти жедел раўажландырыў, олардың басламаларын қоллап-қуўатлаў жумысларына ҳәр тәреплеме көмеклесиў, экономикаға инвестицияларды енгизиў арқалы елимизде қолай бизнес орталығын жаратыў, сондай-ақ, жергиликли экспортёрларға жеңилликлер бериў, исбилерменликти мәмлекет қорғаўына алыў бүгинги күнниң баслы талабы саналады.

2019-жыл 25-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы бажыхана басқармасы тәрепинен “Мәмлекетимиз экономикасына жедел инвестицияларды енгизиў арқалы исбилерменлик жумысын және де раўажландырыў мақсетинде усы жөнелисте бажыхана тараўында жаратылған қолайлықлар” темасында баспасөз конференциясы болып өтти.

Баспасөз конференциясында Қарақалпақстан Республикасы бажыхана басқармасы жуўапкер хызметкерлери ҳәмде Ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты.

Мәмлекетте экономикалық турақлылықты тәмийнлеўдиң тийкарғы дереклериниң бири-бул инвестиция болып табылады. Сол себепли елимизде инвесторлар ушын қолай шараятлар жаратыў, исбилерменлик субъектлерин
ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, бул бағдарда барлық бюрократиялық тосықларды сапластырыў бойынша соӊғы жыллар даўамында бир қатар әҳмийетли Пәрман ҳәм Қарарлар қабыл етилип, исбилерменлер ушын дерлик барлық имканиятлар жаратылмақта.

Атап айтқанда 2018-жылдың 1-июлынан баслап бажыхана уйымлары тәрепинен тараўға тийисли берилиўи лазым болған төмендеги рухсат бериў тәртип-қағыйдалары: 

“Ўақтынша алып кириў”, “Ўақтынша алып шығыў”, “Реэкспорт”, “Реимпорт”, “Мәмлекет пайдасына ўаз кешиў”, “Жоқ етиў”, “Бажыхана аймағында қайта ислеў”, “Бажыхана аймағынан сыртта қайта ислеў” киби 8 түрдеги бажыхана режимлерине товарларды жайластырыў ушын рухсатнама бериў, сырт ел автомобиллеринде жүк тасыўшылар автотранспорт қуралларының Өзбекстан Республикасы аймағында ҳәрекетлениў жөнелислерин өзгертиўге рухсатнамалар бериў, бажыхана брокери сыпатында жумысларды әмелге асырыў ушын рухсатнама бериў тәртиплери бийкар етилди.

 

Соның менен бирге, сыртқы экономикалық байланыслар қатнасыўшылары, бажыхана брокерлерине мүрәжәт етпестен турып, бажыхана жүк декларацияларын интернет тармағы арқалы реал ўақыт режиминде толтырыў ҳәм бажыхана уйымларына тапсырыў имканиятына ийе болды.

Баспасөз конференциясында мине усы әҳмийетли мәселелерге тоқтап өтилип, Қарақалпақстан Республикасы бажыхана уйымларының 2019-жыл басынан алып барған жумыслары, сыртқы экономикалық байланыслар қатнасыўшылары ушын әпиўайыластырылған бажыхана тәртип-қағыйдалары, атап айтқанда 2019-жылыӊ
1-мартынан баслап бажыхана рәсмийлестириўи процессине толық рәўиште енгизилген “Қәўипти басқарыў автоматластырылған системасы”, оның абзаллық тәреплери ҳаққында тараў қәнийгелери тәрепинен толық мағлыўматлар берилди.

“Қәўипти басқарыў автоматластырылған системасы” жәрдеминде усы жылдыӊ өткен дәўиринде экспорт режимине республика бойынша жәми 82 процент товарлар әпиўайыластырылған тәртипте рәсмийлестирилди.

Буннан тысқары ақырғы жаратылған имканиятлардан бири, алдынлары барлық түрдеги товарлар 100 пайыз бажыхана хызметкери қатнасыўында бажыхана көригинен өткерилетуғын еди. Бул процесс өз гезегинде мәлим ўақытты талап етер, исбилерменлер саны бажыханашылар санынан көпшиликти қурайтуғын болғанлықтан исбилермен бажыхана хызметкерин бир нешше саатлап күтип туратуғын еди. Бул тәртип-нормалар жеӊиллистирилип, “Қәўипти басқарыў автоматластырылған системасы” енгизилди. Бунда экспортёр бажыхана жүк декларациясын усынғаннан соӊ қәўип профиллери тийкарында тийисли өткеллерге жибериледи. Бунда тек ғана “қызыл” өткелге түскен товарлар мәжбүрий тәртипте бажыхана көригинен өткериледи. “Сары” ҳәм “Жасыл” өткеллерден өткен товарларға бажыхана көриги өткерилмейди. Бунда бажыханашылар исбилермензлерге исенген ҳалда олар усынған ҳүжжетлер тийкарында бажыхана рәсмийлестириўин әмелге асырады.

Қосымша атап өтетугын болсақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018 йил 24 ноябрдаги ПҚ-5582-санлы қарары менен шегара бажыхана постларында автотранспорт қуралларырың нәўбетлери ҳаққындағы күнлик мағлыўматлар, сондай-ақ, бажыхана рәсмийлестириўи ушын сарпланып атырған ўақыт ҳәр ай жуўмағы бойынша Мәмлекетлик бажыхана комитетиниң рәсмий веб-сайтында жәрияланып барыўы жолға қойылды.

Илажда басқарма басшылығы қатнасыўшыларды 27-июнь “Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни” байрамы менен қутлықлап, Бажыхана уйымларына тийисли жаңалықларды, өзгерислерди, алып барылып атырған жумысларды ғалаба хабар қураллары арқалы жәриялап атырған тараў ўәкиллерине Қарақалпақстан Республикасы бажыхана басқармасының алғыснамалары билдирилди.

Баспасөз конференциясында журналистлер өзлерин қызықтырған сораўларға толық жуўаплар алды.

Қарақалпақстан Республикасы бажыхана басқармасы Мәлимлеме хызмети

Бөлимлер