Дыққат! ТАТУ Нөкис филиалына 2019-2020 оқыў жылында Магистратура тәлим басқышына қабыллаў көрсеткишлери менен танысың

Бағдар

Мәмлекетлик грант тийкарында

Төлемли контракт

Жәми

Өзбекше

Қарақалпақша

Өзбекше

Қарақалпақша

1

Компьютер инжиниринг

(Компьютер системаларын жойбарлаў)

3

-

-

-

3

2

Телекоммуникация инжиниринг

(Телекоммуникация тармақлары)

2

-

-

-

2

 

Мәрҳамат ТАТУ Нөкис филиалына Магистратура тәлим басқышына тапсырың ҳәм заманагөй билим ийелеп, кәсибиңиздиң теңсиз маманы болың! 

 

 

 

 

Бөлимлер